Kristin Alsos
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kristin Alsos

Research Director

Research areas

Labour law, collective agreements, waqge negotiations, minimum wage, co-determinations rights.

+47 97537703
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:26
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2010:08
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2009:11
Fafo-notat 2009:19
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses
Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway
Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers
Lönebildningen i de skandinaviska länderna
Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway
Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway
Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern
Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill
Pay and other social clauses in European public procurement
Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden
Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt
Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd.
Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt
En europeisk lovfestet minstelønn?
Rene hjem, svarte penger
Migrant domestic workers – beyond regulation regimes?
Extension of collective agreements: The Norwegian case.
Virker allmenngjøring?
Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger
Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?
Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak
I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Project manager