Staff
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kaja Reegård

Researcher (on leave)

    PhD Sociology, University of Bergen

    MA Sociology, University of Oslo

Research areas

Vocational Education and Training, workplace learning

+47 93848470
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:42
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Fafo-rapport 2011:24
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Fafo-rapport 2010:23
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie
Fafo-rapport 2010:19
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2009:37
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2008:41
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway
Læringsmiljø og gjennomføring
På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid
Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp
Hvem snakker med de frafalne?