Staff
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Magne Bråthen

Researcher (on leave)

Research areas
+47 93252602
Fafo-notat 2016:26
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Fafo-rapport 2015:57
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2007:36
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2007:05
Fafo-rapport 2007:04
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Arbeid eller pensjon?
Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb
Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet
Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge?
Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner