Rolf K. Andersen
Rolf K. Andersen
Research areas
+47 90199137
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Fafo-rapport 2016:09
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:23
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:09
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:14
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2010:25
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2009:11
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2009:07
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås
Fafo-rapport 2008:19
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-rapport 2007:10
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Fafo-notat 2006:13

Rolf K. Andersen og Sol Skinnarland

NAV-kontoret som lærende organisasjon
Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Kappløpet – om kompetanse fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer.
Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt
Integrasjon eller autonomi?
Motiver for frivillig innsats i Norges Røde Kors
Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi
Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Project manager: Kaja Reegård
End of project: 2019

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2020

Project manager: Ståle Østhus
End of project: 2018

Project manager: Mona Bråten
End of project: 2017

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2019

Project manager: Kristin Alsos
End of project: 2017

Project manager: Leif E. Moland
End of project: 2011