Allmenngjøring og minstelønn
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Allmenngjøring og minstelønn

Kontakt

I Norge er det tradisjon for at lønn forhandles gjennom avtaler, og fastsettes ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for at det nå er innført allmenngjorte tariffavtaler i flere bransjer.

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson
Eldring, L. (2015), Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse? Europarättslig tidsskrift 18(2):325-346.

Eldring, L. & Alsos, K. (2015). The Nordic Countries. In M. van Klaveren, D. Gregory,  & T. Schulten, T. (eds.), Minimum Wages Collective Bargaining and Economic Development in Asia and EuropeA Labour Perspective (p. 273-286). Palgrave MacMillan.

Arnholz, J. og L. Eldring (2015), Varying perceptions of social dumping in most similar countries. In: Bernaciek, M. (ed.), Market expansion and social dumping in Europe. Routledge, p. 80-96.

Dølvik, J. E., Eldring, L. & Visser, L. (2014). Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.

Eldring, L. & T. Schulten (2012), Migrant workers and wage-setting institutions: Experiences from Germany, Norway, Switzerland and the UK. In: Galgoczi, B. Leschke, J., Watt, A. (ed.), EU labour migration in troubled times. Surrey: Ashgate.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.