Ansettelsesformer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ansettelsesformer

Kontakt

Aktuelt prosjekt: Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?


Faste ansettelser er en hovedregel i norsk arbeidsliv. Men det finnes alternative tilknytninger. Ved Fafo er det gjennomført en rekke prosjekter om unntakene. Det dreier seg om midlertidige (tidsavgrensede) ansettelser, innleie av arbeidskraft og arbeidstakere som kun tilkalles etter behov.

Fafo følger utviklingen i tilknytningsformene til arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Hva er omfanget av midlertidige ansettelser? Hva kjennetegner veksten i bemanningsbransjen, og hvordan henger denne sammen med de store endringene i norsk arbeidsliv de senere årene? Hvorfor benytter arbeidsgiver andre tilknytningsformer enn fast ansettelse, og hva er konsekvenser for arbeidstakerne? Vi er også opptatt av hvordan lovgivning og tariffavtaler påvirker bruken av ulike typer tilknytningsformer.

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Sissel Trygstad

Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Roy Nilsen

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Alsos, K., & Evans, C. (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790819

Kristin Alsos & Claire Evans

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Friberg, Jon Horgen (2016), The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway. Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

Jon Horgen Friberg
Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

Jørgen Svalund

Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

Svalund, J.

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos