logo fafo 194x64
Lønn og lønnsdannelse
Lønn og lønnsdannelse

Kontakt

Fullførte prosjekter

Andre forskningstema

I bytte mot sin arbeidskraft mottar arbeidstakerne lønn, men hva bestemmer hvor mye de skal ha?

For de fleste fastsettes lønna gjennom kollektivavtaler og revisjoner av disse. For et mindretall av norske arbeidstakere fastsettes lønna individuelt med den enkelte arbeidsgiver. Med unntak av områder med allmenngjorte lønnssatser, er det ingen nedre grense for lønn i Norge.

Fafo gjennomfører undersøkelser om lønn, lønnsforhandlinger og lønnsutvikling over tid. Denne forskningen omfatter både yrkesgrupper, bransjer, næringer, sektorer og arbeidsmarkedet under ett.

Publisering

  • Bryson, A., Dale-Olsen, H. & Nergaard, K. (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European Journal of Industrial Relations.

  • Svarstad. E. & Thøgersen, J. (2018). Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? Beta 01 / 2018 (Volum 32).

  • Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

  • Sollund, M., Rødvei, P-H. & Lien, L. (2005). Lønn i kommunal sektor. Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det? NF-rapport nr. 9/2005
  • Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B