logo fafo 194x64
Partssamarbeid

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er et kjernepunkt i den norske modellen. Partssamarbeidet er grunnlaget for så vel de representative som de individuelle bedriftsdemokratiske ordningene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Partssamarbeid ute på tusenvis av arbeidsplasser er på mange måter selve praktiseringen av arbeidslivsmodellen. Partssamarbeid som forskningsfelt står derfor sentralt på Fafo, og skjæringspunktene til de andre forskningsfeltene er mange. Partssamarbeid studeres fra en rekke ulike innfallsvinkler: institusjonell teori, arbeidslivsrelasjoner (Industrial relations), makt- og demokratiteori, organisasjonsteori og arbeidsrett. Vi bruker et bredt spekter av metoder – fra registerdata og egne spørreundersøkelser til intervjuer og observasjon.

Publisering

 • Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C. (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

 • Rose, C. & Hagen, I. M. (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European Journal of Industrial Relations.

 • Hagen, I. M. (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position? Chapter 6 in J. Waddington (ed.), European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power. Kluwer Law International.

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

 • Hagen, I. M. & Svarstad, E. (2018). 15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – fortsatt aktive direktører og passive styrer? Magma 5/2018.

 • Hagen, I. M (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer. Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34).

 • Hagen, I. M. & Mulder, B. J. (2014). Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model. I E. Ales & I. Senatori (eds.), Transnational Dimension of Labour Relations, A New Order in the Making? Torino: G. Gippichelli Editore.

 • Hagen, I. M. (2014). Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark: Differently Powerless or Equally Important? I M. Hauptmeier & M. Vidal (eds.), Comparative Political Economy of Work. Critical Perspectives on Work and Employment. Palgrave Macmillan.

 • Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

 • Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

 • Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

 • Trygstad, S. C. (2013), Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30, nr. 1-2, 2013

 • Hagen, I. M. (2011). Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter? Tidsskrift for Arbejdsliv, 13(1). 

 • Hagen, I. M. (2011). Sustainable decisions and social dialogue – some significant developments in Norway. European Company Law, 8(2/3).

 • Hagen, I. M. (2011). Employee elected directors on company boards: Stakeholder representatives or the voice of labour? Bulletin of Comparative Labour Relations, 77. (Special issue: Rethinking Corporate Governance). Kluwer Law International.

 • Huse, M., Nielsen, S. & Hagen, I. M. (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 18.

 • Hagen, I. M. (2008). Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem? Søkelys på arbeidslivet, 3/2008. Oslo: ISF.

 • Hagen, I. M. & Huse, M. (2007). Employee directors – Examples from Norway. In U. Jürgens et al. (eds.), Perspektiven der Corporate Governance: bestimmungsfaktoren unternehmerischer Entscheidungsprozesse und Mitwirkung der Arbeitnehmer. Baden-baden: Nomos. 

 • Hernes, G., Grimsrud, B. & Hippe, J. M. (2006). Samarbeid for utvikling. Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter. Rapport til HF - hovedorganisasjonenes fellestiltak.

 • Løken, E., S.C. Trygstad og T. Lorentzen (2005). Den nye staten: Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2

 • Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

 • Trygstad, S. (2003), "Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?" I Finstad, N og Aarsæther, N (2003): Utviklingskommunen. Oslo, Kommuneforlaget

 • Hagen, I. M. (2002). Ansattes styrerepresentanter. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2002. Oslo: ISF.

 • Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

 • Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B