logo fafo 194x64
Plattformøkonomi

Fafo, SNF og Sifo utarbeider en oversikt over eksisterende tjenester i Norge. Vet du om en plattform som ikke er på lista vår? Tips oss!

Delings- eller plattformøkonomien har vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Plattformer som Uber, Airbnb eller Foodora posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder. Tjenestene som leveres kan enten innebære utføring av arbeidsoppdrag, som transport eller renhold – eller utleie av kapitalgjenstander, som bolig eller bil. I stedet for at hver enkelt tilbyder må skape sin egen markedsplass fra bunnen av, tilbyr plattformen en allerede ferdig markedsplass som brukerne kan benytte seg av. Vår forskning konsentrerer seg om plattformer som formidler tjenester i form av arbeid, og hva slags type arbeidsplasser og tilknytningsformer som vokser fram med plattformøkonomien.

Publisering

  • Dølvik, J. E. & Jesnes, K. (2018). Nordic labour markets and the sharing economy. Report from a pilot project. TemaNord 2018:516. Nordic Council of Ministers.

  • Alsos, K., Jesnes, K. & Øistad, B. S. (2018). Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Praktisk økonomi & finans 02 / 2018 (Volum 34).

  • Dølvik, J. E. & Jesnes, K. (2017). Nordic labour markets and the sharing economy. Report from a pilot project. TemaNord 2017:508. Nordic Council of Ministers.

  • Roverud, L. H., Kjølvik, T. K., Nesheim, T. & Jesnes, K. (2017). Mellomledd i oppdragsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 03 / 2017 (Volum 34).

  • Jesnes, K. & Nesheim, T. (2016). Tar appene livet av bedriftene? (Do the apps kill the companies?). Dagens Næringsliv, 07.03.2016.

  • Jesnes, K. & Nesheim, T. (2015). Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi (Intermediation economy, not sharing economy). Aftenposten, 30.11.2015.

Fafo-rapporter

  • Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
    Fafo-rapport 2017:41

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B