Partssamarbeid
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Partssamarbeid

Kontakt

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er et kjernepunkt i den norske modellen. Partssamarbeidet er grunnlaget for så vel de representative som de individuelle bedriftsdemokratiske ordningene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Partssamarbeid ute på tusenvis av arbeidsplasser er på mange måter selve praktiseringen av arbeidslivsmodellen. Partssamarbeid som forskningsfelt står derfor sentralt på Fafo, og skjæringspunktene til de andre forskningsfeltene er mange. Partssamarbeid studeres fra en rekke ulike innfallsvinkler: institusjonell teori, arbeidslivsrelasjoner (Industrial relations), makt- og demokratiteori, organisasjonsteori og arbeidsrett. Vi bruker et bredt spekter av metoder – fra registerdata og egne spørreundersøkelser til intervjuer og observasjon.

Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:17
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Fafo-rapport 2015:34
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Fafo-notat 2014:03
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2013:14
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2012:58
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2010:02
Fafo-notat 2010:02
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2008:09
Fafo-notat 2008:15
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Gudmund Hernes
Fafo-notat 2006:25
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 502
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 453
Fafo-notat 2001:19
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet