Plattformøkonomi

Fafo, SNF og Sifo utarbeider en oversikt over eksisterende tjenester i Norge. Vet du om en plattform som ikke er på lista vår? Tips oss!

Delings- eller plattformøkonomien har vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Plattformer som Uber, Airbnb eller Foodora posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder. Tjenestene som leveres kan enten innebære utføring av arbeidsoppdrag, som transport eller renhold – eller utleie av kapitalgjenstander, som bolig eller bil. I stedet for at hver enkelt tilbyder må skape sin egen markedsplass fra bunnen av, tilbyr plattformen en allerede ferdig markedsplass som brukerne kan benytte seg av. Vår forskning konsentrerer seg om plattformer som formidler tjenester i form av arbeid, og hva slags type arbeidsplasser og tilknytningsformer som vokser fram med plattformøkonomien.

Plattformøkonomi

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker I
Forsker (permisjon)
Forsker (Permisjon)
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll

Jørgen Ingerød Steen, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes

Mellomledd i oppdragsmarkedet

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi