logo fafo 194x64
Oppvekst og foreldreskap

Det er frivillig å gå i barnehage i Norge. 98 prosent av norske førskolebarn er innom barnehage før de starter i 1. klasse, men det er forskjeller i barnehagedeltakelse avhengig av alder og bakgrunn. Mens 97 prosent av 3-5-åringene er i barnehage, gjelder dette 80 prosent av 1-2-åringene. Og mens 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år går i barnehage, gjelder dette 75 prosent av barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn starter – som en gjennomsnittsbetraktning – i barnehage seinere enn barn for øvrig. Selv om det er frivillig, regnes barnehage som en del av utdanningsløpet.

Barnehage skiller seg fra andre deler av utdanningsløpet også gjennom styring og eierskap. Om lag halvparten av norske barnehager er privat eid. Og mens grunnskolen styres av opplæringslov og læreplaner, styres barnehagene av barnehagelov og rammeplanen for barnehager. Fafos forskning om barnehager har gjennom tre tiår fulgt to hovedspor: Integrering og kvalitet. Vi har på den ene siden undersøkt vilkårene for deltakelse i barnehage og da særlig blant minoritetsspråklige. Vi har på den andre siden undersøkt vilkårene for å skape barnehager av god kvalitet, både med hensyn til språkarbeid, ansattes kompetanse, tidsbruk, styring og barnehagers størrelse.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B