logo fafo 194x64
Frafall fra utdanning
Frafall fra utdanning

Kontakt

Fullførte prosjekter

Frafall fra videregående opplæring, særlig på yrkesfag og blant gutter med minoritetsbakgrunn, er en vedvarende bekymring i det offentlige ordskiftet. Medienes søkelys rettes mot politiske tiltak, sosiale forskjeller og ungdom som står i fare for varig å bli stående utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I debatten har frafall blitt framstilt som utdanningssamfunnets akilleshæl, der myndighetenes hensyn til effektivitet og verdiskapning møter borgernes ønsker om selvrealisering og ansvar for egen livssituasjon. Fafos forskning på dette området søker å problematisere forståelsen av fenomenet. Hva er egentlig frafall, når er det et problem, og for hvem? Samtidig er vi også opptatt av hvordan utdanningssystemet kan og bør utformes for å sikre inklusjon.

Fafo er med i et bredt sammensatt nasjonalt nettverk om frafall, utdanning og betydningen av lokale arbeidsmarkeder.

Publisering

 • Hyggen, C., Kolouh-Söderlund, L., Olsen, T. & Tägtström, J. (2018). Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries. I R. Halvorsen & B. Hvinden (red.), Youth, Diversity and Employment. Edward Elgar Press.

 • Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

 • Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Rogstad, J. (2015). IDOL-generasjonen. Publisert i skriftserie for ISCO-Group.
 • Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
 • Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
 • Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
 • T. Midtsundstad (2000). Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket? Spesialpedagogikk, nr. 5 2000.

 • J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

 • J. B. Grøgaard & T. Midtsundstad (1999),"Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?", R. Kvalsund m.fl. (reds), Videregående skole ved en skilleveg. Oslo: Tano-Aschehoug.

 • T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

 • T. Midtsundstad (1996). Reform 94 and the Follow-Up Service in Norway, In Youth unemployment in the North - young people on the labour market and actions to combat  unemployment. TemaNord 1996:592. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers.

 • T. Midtsundstad (1996), "Reform 94 og oppfølgingstjenesten i Norge", I Ungdomsarbedsløshet i Norden - ungdomarne på arbedsmarknaden og indsatser for at bekjampa arbedsløshed. TemaNord 1996:575. København: Nordisk Ministerråd.

Fafo-rapporter

 • Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
  Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
  Fafo-rapport 2018:41
 • Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
  Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
  Fafo-rapport 2018:36
 • Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
  Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
  Fafo-rapport 2017:36
 • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
  Fafo-rapport 2017:33
 • Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Rett til videregående opplæring for voksne
  Fafo-rapport 2015:27
 • Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
  Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
  Fafo-rapport 263
 • Marit Egge
  Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien
  Fafo-rapport 259
 • Marit Egge
  Samtaleintervjuer med 16 ungdommer
  Fafo-rapport 241

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B