logo fafo 194x64
Livslang læring

Vi studerer vilkår for læring, med vekt på læring i arbeidslivet. Vi er opptatt av hvilke rammebetingelser som bidrar til kompetanseutvikling for den enkelte og for samfunnet.

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter. Livslang læring har vært et sentralt forskningstema på Fafo siden 1990-tallet. Vår forskning har særlig vært rettet mot kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Samtidig studerer vi læring på flere arenaer, og vår forskning dekker også læring i barnehager og voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet. Vi er opptatt av samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningssystemet og av hvordan ulike institusjonelle rammer påvirker vilkårene for læring. Forskningen er finansiert av partene i arbeidslivet, utdanningsmyndighetene og Norges forskningsråd, og vi har også deltatt i flere EU-prosjekter.

Publisering

  • Midtsundstad, T. (forthcoming 2019). A review of the research literature on adult learning and employability, European Journal of Education, vol. 54(1): 

  • Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (forthcoming 2019). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment, European Journal of Education, vol. 54(1):

  • Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2018). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment . Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

  • T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

  • Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B