logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk konntekst samt se fremover. Prosjektet vil ende ut i en rapport som skal lansere på ILOs jubileumskonferanse våren 2019.

Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen

I dette prosjektet skal vi kartlegge hvilke arbeidstidsordninger tariffbundne virksomheter innen havbruksnæringen anvender.

PensjonsLAB: Effekter av virksomhetenes seniortiltak (delprosjekt 3a)

Dette er delprosjekt 3a under PenjonsLAB temaområde 3 (se under).

PensjonsLAB er et rammeprosjekt som administreres av Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo), som også har ansvar for nettsiden (bloggen) - PensjonsLAB.

Selve forskningsaktiviteten er organisert som ulike, selvstendige delprosjekter under følgende fem temaområder:

Tema 1: Systemtrekk og systemendring. Fagkoordinator: Axel West Pedersen (ISF).

Tema 2: Tilpasninger på arbeidstakersiden. Fagkoordinaor: Erik Hernæs (Frischsenteret)

Tema 3: Tilpasninger på arbeidsgiversiden. Fagkoordinator: Tove Midtsundstad (Fafo)

Tema 4:  Fordelingseffekter og insentiver. Fagkoordinator: Nils Martin Stølen (SSB)

Tema 5:  Holdninger og oppslutning. Fagkoordinator: Anne Skevik Grødem (ISF)

Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale

Retten til fleksitid er i Norge lovfestet gjennom arbeidsmiljøloven § 10-2 (3). I en europeisk sammenheng er Norge blant de landene med høyest andel arbeidstakere med fleksitid, og andelen er økende. Litt under halvparten av arbeidstakere oppgir å ha fleksitid.

Vanskelig bosettbare

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Deltid i sykehus

Forprosjekt.

Veterinærene og #metoo

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen.

Vold og trusler om vold blant FOs medlemmer

I dette prosjektet skal Fafo framskaffe informasjon om omfanget av vold og trusler innenfor Fellesorganisasjonens grupper.

YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs

Prosjektet har som mål å bidra til å finne løsninger for å redusere arbeidsledigheten blant unge i kyst- og øyregioner i middelhavsområdet.

Menneskehandel i arbeidslivet

I dette forskningsprosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold.

Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B