logo fafo 194x64

Aktive prosjekter

Seniorer i industrien

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Syriske statsborgere i Jordan. Levekårsstudie

Survey av syriske statsborgere, både flyktninger og andre, i og utenfor flyktningleire i Jordan.

Likestilt arbeidsliv

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Surveytrening for Kirkens Nødhjelp

Trening av medarbeidere i Kirkens Nødhjelp i elementære surveymetoder.

Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

Changing role of VET

Om eksterne faktorer som påvirker fag- og yrkesopplæringen, yrkesutdanning på høyere nivå og yrkesfaglig videreutdanning

The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation

Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

Enklere og bedre tjenestepensjoner

I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

The overall objective of the project is to produce a study on socio-economic impacts of Afghan refugees on Pakistan.

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 "Pensjonsuttak før fylte 67 år" skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68-70 år. Analysene skal dekke årene 2010-2015.

Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

EVAPEN - Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

The proposed project will look at both the experiences made and trends that can be detected so far, with the pension reform.

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Tildeling av anbud innenfor elektro

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi