logo fafo 194x64
100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

Denne studien tar sikte på å evaluere utviklingen av sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge og hvordan dette har bidratt til inkluderende utvikling, med særlig søkelys på viktige trekk og drivere for den vellykkede sosiale dialogen. Studien vil ha tre deler: a) Første del vil kartlegge det norske partssamarbeidet i arbeidslivet og dets hovedtrekk, b) Den andre delen vil fokusere på utviklingen og resultatene av sosial dialog og trepartssamarbeid, c) Tredje del vil se på sosial dialog framover og i sammenheng med et stadig skiftende arbeidsliv.

Prosjektet vil ende ut i en rapport som skal lansere på ILOs jubileumskonferanse våren 2019.

  • Prosjektperiode: desember 2018
  • - : mai 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B