logo fafo 194x64
Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Fellesforbundet og Sjømat Norge

I dette prosjektet skal vi kartlegge hvilke arbeidstidsordninger tariffbundne virksomheter innen havbruksnæringen anvender.

Bakgrunnen er en enighet mellom partene i tariffoppgjøret 2018 om å nedsette et utvalg som skal se på arbeidstid i havbruksnæringene. Partene ønsker mer kunnskap om hvilke arbeidstidsordninger som finnes innen bransjen og bruk og erfaringer med disse. Kunnskapen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i partenes utvalgsarbeid.

Kartleggingen gjennomføres som telefonintervjuer til arbeidsgivere og tillitsvalgte innen bransjen, og spørsmålene omfatter følgende tema:

• Bruk og erfaringer med ulike arbeidstidsordninger. Risikovurderinger.

• Hviletidsbestemmelser, og eventuelt begrunnelse og kompensasjon ved unntak fra arbeidsmiljøloven.

• Bruk av overtid og begrunnelse for dette, samt hva som skal til for å redusere høy overtidsforbruk .

• Økonomisk kompensasjon ved ulike ordninger.

• Utfordringer knyttet til samarbeid med grupper med andre arbeidstidsordninger.

• Avvik fra gjeldende ordninger, hyppighet, begrunnelse og hjemmelsgrunnlag.

  • Prosjektperiode: november 2018
  • - : juni 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B