logo fafo 194x64
#de15beste

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

SSP er i oppstarten av en kampanje kalt #de15beste, og for å styrke innretningen og kunnskapsgrunnlaget for denne kampanjen, skal Fafo gjennomføre en kvalitativ intervjuundersøkelse som kan innhente erfaringer fra seniorene selv.

Ved å få økt forståelse for, og kjennskap til, ulike personers situasjon, deres valg og deres strategier kan vi dokumentere erfaringene og systematisere dette til en form for «gode grep for senkarrieren». Spørsmål om hvordan de tenker at «de neste 15 årene av deres yrkeskarriere kan bli de 15 beste», hva gjør de, hvorfor og hvordan, er sentrale spørsmål å finne svar på.

  • Prosjektperiode: desember 2017
  • - : november 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi