logo fafo 194x64
Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Maritimt Hus AS / Rederiforbundet

Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering. Spørsmålet, som danner utgangspunktet for dette prosjektet, er hvordan denne utviklingen vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan bransjen kan og bør forholde seg proaktivt til det digitale skiftet.

  • Prosjektperiode: april 2018
  • - : april 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi