logo fafo 194x64
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Målet er å underersøke hvordan NAV-kontorene iverksetter den nye innsatsen, og i hvilken grad forsterket ungdomsinnsats fører til at flere unge under 30 år kommmer i arbeid eller aktivitet.

  • Prosjektperiode: mars 2018
  • - : desember 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi