logo fafo 194x64
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Ansettelsesformer

Det har de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Under slike omstendigheter oppstår utfordringer knyttet til håndhevelse av reglene om adgang til slike ansettelser. Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) ønsker derfor en gjennomgang av behovet for avklaring av reglene for håndheving, og av hvorvidt gjeldende håndhevingsmekanismer er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon. Generelt krever effektiv håndheving at roller og ansvar er tydeliggjort, og at aktørene er gjort kompetente på det området hvor de har en rolle og et ansvar. Et sentralt premiss i gjeldende håndhevingsmekanismer er at eventuelle brudd på vilkårene for midlertidig ansettelse og innleie i hovedsak skal følges opp av den enkelte arbeidstaker. Forskningsprosjektet har et triangulært metodedesign, det vil si at det kombinerer kvantitative og kvalitative metoder og data. Prosjektet hviler på syv komponenter:
1. Analyser av allerede foreliggende data
2. En representativ bedriftsundersøkelse
3. Survey blant norske arbeidstakere
4. Survey blant tillitsvalgte
5. Strukturerte telefonintervju med medlemsservice/juridisk avdeling i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
6. Kartlegging av saker for domstolene
7. En fokusgruppeundersøkelse blant midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere innenfor utvalgte bransjer

  • Prosjektperiode: juli 2018
  • - : desember 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B