logo fafo 194x64
Heltid og deltid i Fagforbundet

Prosjektleder

Forskere

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Forskningstema

Arbeidstid

Prosjektet vil supplere studier i et utvalg kommuner med en landsdekkende kartlegging av ansatte og tillitsvalgtes begrunnelser for heltid-deltidsvalg, deres synspunkter på større stillingers effekter på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og oppslutningen om regjeringens og partenes mål om å utvikle en heltidskultur.

Sentrale spørsmål er:

  • Omfanget av deltidsstillinger i blant annet omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
  • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
  • Tillitsvalgtes forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
  • Styrken i deltidskulturen
  • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
  • Oppslutningen om målet om heltidskultur
  • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger

  • Prosjektperiode: februar 2019
  • - : juli 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B