logo fafo 194x64
JPI - Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd

Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området "More Years, Better Lives".

Som en del av JPI-programmet "Demographic Change, Equality and Wellbeing" har forskningsrådet påtatt seg å følge opp temaet: Engagement - including the elderly's participation in work and working life. I den forbindelse har Fafo fått i oppdrag å utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen og kunnskapsbehovet på feltet i Europa. Som en del av forarbeidet arrangere et utvalg workshops. Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i oktober 2018 i regi av JPI.

  • Prosjektperiode: februar 2018
  • - : oktober 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi