logo fafo 194x64
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. Gjennom casestudier i utvalgte bedrifter vil vi kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

  • Prosjektperiode: februar 2019
  • - : juni 2021

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B