logo fafo 194x64
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet

Prosjektleder

Forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Barne- og Likestillingsdepartementet

I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering) og Stortinget har bedt Regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan og med hvilke konsekvenser kan det oppnås likere vilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co.

  • Prosjektperiode: juni 2018
  • - : desember 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi