logo fafo 194x64
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

6F - et samarbeid mellom fem fagforbund i LO i Sverige: Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målareförbundet og Seko.

Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. I dette prosjektet skal vi kartlegge de ulike modellene, herunder likheter og forskjeller.

  • Prosjektperiode: april 2018
  • - : juni 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi