logo fafo 194x64
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd

Prosjektleder

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen og Mikkel Myhre Walbækken, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Velferdstjenester

Ideelle organisasjoner har historisk levert sentrale velferdstjenester integrert i offentlig velferdspolitikk.

De siste tiårene har kommersielle leverandører fått økende betydning i Norden, gjennom konkurranseutsetting og outsourcing eller ved direkte markedsleveranser til brukere. Kommersielle velferdsaktørers vekst har satt spørsmål om superprofitt så vel som nasjonale myndigheters mulighet til å styre de private aktørene på den politiske dagsordenen. Det reiser viktig spørsmål knyttet til organisering av arbeidet, jobbsikkerhet og arbeidsvilkår. Prosjektet utfører en nordisk landanalyse av omfang og fordeling av kommersielle og ideelle aktører samt utforming av politiske styringssystemer. Videre kartlegges virkningene av ulike måter å organisere markedsleveranser på i Norge. Har det noen betydning om velferdstjenester er i offentlig eller privat regi – for brukerne så vel som arbeidstakerne som tilbyr disse? Dernest analyseres det politiske handlingsrommet innenfor EU-retten. Prosjektet vil drøfte mulige økonomiske og samfunnsøkonomiske implikasjoner av ulike styringsmodeller, og endringer i styringssystemer og prioriteringer i velferdsstatens bruk av markedsløsninger.

  • Prosjektperiode: mai 2018
  • - : desember 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B