logo fafo 194x64
Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Et overordnet mål i integreringspolitikken er å sikre at personer med minoritetsbakgrunn tilføres tilstrekkelige kvalifikasjoner slik at de kan delta i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for selvrealisering, identitet og lønnsinntekt for den enkelte, og høy yrkesdeltakelse er en økonomisk forutsetning for den norske samfunns- og velferdsmodellen.

Mentorprogram er et virkemiddel for å koble innvandrere og virksomheter, slik at deltakerne etter endt program står bedre rustet til å få en jobb tilpasset egne kvalifikasjoner. Dette prosjektet er følgeforskning for en evalueringsstudie av de 13 mentorprogrammene som har mottatt støtte fra IMDi mellom 2014 og 2017.

Prosjektets formål er todelt:

  1. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter deltakelse i mentorprogrammer gir innpass i arbeidslivet for flyktninger og innvandrere.
  2. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad programmene kan være egnete tiltak for å øke mangfoldet i statlig sektor.

Den overordnete problemstillingen er hvorvidt deltakelse i mentor- og traineeprogrammer faktisk øker sannsynligheten for å få jobb. Hva er de kritiske faktorene som må være til stede, og i hvilken grad er dette betingelser som lar seg overføre til andre virksomheter? Det er videre interessant å få mer innblikk i om mentorordningene leder til at virksomheter som deltar ansetter på en annen måte enn de gjorde tidligere, og igjen om dette leder til økt mangfold.  

  • - : oktober 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B