logo fafo 194x64
PensjonsLAB: Effekter av virksomhetenes seniortiltak (delprosjekt 3a)

Prosjektleder

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Dette er delprosjekt 3a under PenjonsLAB temaområde 3 (se under).

PensjonsLAB er et rammeprosjekt som administreres av Anne Skevik Grødem (ISF) og Jon M. Hippe (Fafo), som også har ansvar for nettsiden (bloggen) - PensjonsLAB.

Selve forskningsaktiviteten er organisert som ulike, selvstendige delprosjekter under følgende fem temaområder:

Tema 1: Systemtrekk og systemendring. Fagkoordinator: Axel West Pedersen (ISF).

Tema 2: Tilpasninger på arbeidstakersiden. Fagkoordinaor: Erik Hernæs (Frischsenteret)

Tema 3: Tilpasninger på arbeidsgiversiden. Fagkoordinator: Tove Midtsundstad (Fafo)

Tema 4:  Fordelingseffekter og insentiver. Fagkoordinator: Nils Martin Stølen (SSB)

Tema 5:  Holdninger og oppslutning. Fagkoordinator: Anne Skevik Grødem (ISF)

  • Prosjektperiode: mars 2019
  • - : mars 2020

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B