logo fafo 194x64
Rekruttering av skoleledere

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Skolelederforbundet

Tradisjonelt har ansatte i skolen vært blant de mest respekterte i samfunnet. Rektorene eller skoleledere (med dagens betegnelser) hadde ettertraktede stillinger, kjennetegnet av stor jobbsikkerhet, høy lønn og bred anseelse. Spørsmålet som reises i dette prosjektet er hvor attraktivt det er å bli skoleleder i dag. En antakelse er at rektorrollen har blitt mer krevende de siste årene, grunnet økte rapporteringskrav og at stadig flere oppgaver har blitt lagt til skoleledernivået. En vedvarende bekymring er om skolen rekrutterer de beste lederne. Hvis ikke – hva kan gjøres?

Vi stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Hvem søker på jobb som skoleleder, og hvorfor?
  • Hvilke ambisjoner har de, og hvor lenge de blir værende i stillingen?
  • Hva er karriereveiene fram til å bli skoleleder i dag?
  • Hvordan påvirkes rektorrollen av eierskapsform, dvs av føringer fra kommunen/fylkeskommunen – og fra staten. I denne sammenheng er vi opptatt av hvordan tre- og tonivåorganisering i kommunen påvirker skoleledelsens oppgaver og arbeidsmengde.
  • Hvordan fungerer kommunikasjon mellom styringsnivåene?
  • Hva betyr kommunenes økonomi for tilgangen på søkere?

  • Prosjektperiode: januar 2019
  • - : januar 2020

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B