logo fafo 194x64
Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Kartlegging av ordninger i tariffavtaler i offentlig sektor som fremmer etter- og videreutdanning.

Prosjektet skal foreta en kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor gjennom å undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene. I tillegg gjennomføres en undersøkelse av ordninger som et utvalg arbeidstakerorganisasjoner ensidig har etablert, samt et utvalg av disse organisasjonenes tariffavtaler i andre tariffområder (NHO, Virke). Hensikten er å beskrive bestemmelser som kan bidra til at arbeidstakere deltar i etter- og videreutdanning, herunder incentivordninger og fond- eller stipendordninger og deres finansieringsmodell.

  • Prosjektperiode: juni 2018
  • - : oktober 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi