logo fafo 194x64
Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse

Prosjektleder

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Forskningstema

Seniorpolitikk

 Prosjekt skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger. Med utgangspunkt i registerdata og surveydata kartlegges og analyseres hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben.

  • Prosjektperiode: januar 2019
  • - : mars 2020

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B