logo fafo 194x64
Studieforbundene som læringskatalysator

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Voksenopplæringsforbundet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektet består av fem kasusstudier av kurs fra ulike studieforbund. I hver kasusstudie gjennomføres intervju med to kursholdere, observasjon av en kursøkt og fokusgruppeintervju med kursdeltakere. Kursdeltakere som har deltatt på (alle) kurs fra voksenopplæringsforbundet 2017 og 2018 inivteres til en elektronisk spørreundersøkelse.

  • Prosjektperiode: mai 2018
  • - : oktober 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi