logo fafo 194x64
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv

Prosjektleder

Forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

I dette prosjektet skal vi kartlegge bruk av tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv. Med dette menes kontrakter der arbeidstaker er ansatt som tilkallingshjelp uten en nærmere definert og forutsigbar arbeidstid. Dette omfatter for eksempel ekstrahjelp som får tilbud om oppdrag og skal utføre arbeid etter behov.

Undersøkelsen er lagt opp som en kombinasjon av en kvantitativ kartlegging av omfang, en kvalitativ studie om praksis i fire bransjer og en gjennomgang av tariffavtaler og arbeidskontrakter. 

  • Prosjektperiode: november 2013
  • - : januar 2014

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B