logo fafo 194x64
Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet

Prosjektleder

Forskere

Kristin Jesnes

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Ansettelsesformer

Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

Mens digitaliseringen forventes å redusere etterspørselen etter mange yrker, peker nye studier på at det forventes vekst innenfor de kreative yrkene. Men arbeidstakere i slike yrker vil ofte stå overfor utfordringer i det «nye» arbeidslivet: mange vil ha løs tilknytning og flere oppdragstakere, det vil bli færre faste stillinger, økonomisk usikkerhet og færre rettigheter når det gjelder sosiale goder.

De kreative – og særlig de kunstneriske – yrkesgruppene er som regel godt organisert. De fleste kunstnerorganisasjonene i dag jobber med tema knyttet til lønn, inntekt, rettigheter og kontraktsforhold – uavhengig av om de organiserer lønnstakere eller andre grupper.

I dette prosjektet beskriver vi organisasjonene innen kunst og kultur, med vekt på størrelse, type medlemmer, oppgaver og avtaleforhold. Vi spør: Hvilke tilknytningsformer benyttes og er dette i endring? Hva er viktig for medlemmenes rettigheter og sikkerhet i arbeidslivet? Hvilke tjenester tilbyr forbundene i bransjen sine medlemmer? Er det muligheter for tettere samarbeid mellom fagforbundene innen kunst og kultur?

  • Prosjektperiode: august 2018
  • - : mars 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B