logo fafo 194x64
Veterinærene og #metoo

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Veterinærforeningen

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen.

I forbindelse med #metoo-kampanjen kom det opprop fra kvinner i ulike akademikeryrker og profesjoner som illustrerer at problemer knyttet til seksuell trakassering kan være omfattende og at mørketallene store. I en undersøkelse blant Legeforeningens medlemmer svarte 16 prosent at de har opplevd seksuell trakassering i jobbsituasjoner (Bråten, 2018).

Veterinærforeningen kjenner til at det foregår maktmisbruk og trakassering under studiet og i arbeidslivet også blant deres medlemmer. Foreningen ønsker å kartlegge omfang, hva slags trakassering, og om enkelte medlemsgrupper er mer utsatt enn andre. Kartleggingen omfatter studentmedlemmene og ser på deres erfaringer med seksuell trakassering i studiesituasjonen.

Undersøkelsen dekker veterinærer i både privat og offentlig sektor, de som er ansatt i en virksomhet/organisasjon eller er selvstendig næringsdrivende med egen praksis/klinikk. Videre vil den omfatte både kvinnelige og mannlige medlemmer i Veterinærforeningen, noe som vil gi god mulighet for å undersøke likheter og forskjeller mellom kjønnene når det gjelder erfaring med seksuell trakassering. Blant medlemmene vil det dessuten være variasjoner i tilknytningsform til arbeidslivet, og fra andre undersøkelser vet vi at terskelen for å si fra om uregelmessigheter er høyere for midlertidig ansatte (Trygstad & Ødegård, 2016).

  • Prosjektperiode: november 2018
  • - : juli 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B