logo fafo 194x64
YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, Lead partner: University of the Aegean, Greece

Prosjektet har som mål å bidra til å finne løsninger for å redusere arbeidsledigheten blant unge i kyst- og øyregioner i middelhavsområdet.

Dette er sosioøkonomiske regioner preget av særegne utfordringer som å være til dels økonomisk isolerte øysamfunn preget av sterk immigrasjon og flyktningstrømmer, og med dårlig koordinering mellom ulike hjelpetjenester og en mangel på personlig støtte til utsatte grupper. Regionen har høy andel unge utenfor arbeidsmarkedet, ikke minst gjelder dette kvinner og immigranter. Prosjektet vil bidra til å styrke opplæring og sosialt entrepenørskap for å få til en bedre arbeidsmarkedsinkludering lokalt av unge i disse samfunnene. I tillegg vil prosjektet teste ut nye typer av arbeidssentre for  bedre å sikre unge utsatte grupper en mer varig tilknytning til arbeidsmarkedet.

Prosjektet ledes av universitetet i Aegean i Hellas og er et samarbeidsprosjekt mellom flere land. Fafo er ekspertpartner i prosjektet.

  • Prosjektperiode: november 2018
  • - : april 2022

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B