logo fafo 194x64
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

I denne modulen rettes søkelyset mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Søkelyset rettes mot bruk av fagkompetanse og arbeidsorganisering i den enkelte virksomhet.

Formålet med denne undersøkelsen er å få ny kunnskap om i hvilken grad barne- og ungdomsarbeiderne får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet, sett fra fagarbeiderens, ledelsens og andre ansattes ståsted.

  • Prosjektperiode: mars 2016
  • - : desember 2016

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B