logo fafo 194x64
Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Arbeidstid

Kartlegge brudd på arbeidstidsreguleringene, hvilke bestemmelser i hvilke reguleringer som brytes og hva som er de viktigste årsakene til disse bruddene. Mandatet omfatter de samlede arbeidstidsreguleringene.

Omfanget av brudd på arbeidstidsreguleringene, det vil si både på arbeidsmiljølovens bestemmelser og individuell avtale/tariffavtaler, herunder eventuell mangel på avtaler der dette skulle vært inngått, er et hovedfokus for prosjektet. Følgende problemstillinger vil bli belyst:

A) Hvilke bestemmelser i disse reguleringene (lov eller tariffavtale)som brytes. 
B) Utviklingen over tid
C) Geografiske variasjoner. 
D) Bransjemessige variasjoner. 
E) Størrelsen på bedriften/virksomheten hvor det er avdekket slike brudd. 
F) Eventuelle variasjoner med hensyn til slike brudd innen den enkelte virksomhet, og årsaken til slike eventuelle forskjeller.  
G) Årsakene til brudd på arbeidstidsreguleringene.

  • Prosjektperiode: februar 2015
  • - : august 2015

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B