logo fafo 194x64
Næringslivet som bistandsaktør

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Atlas-alliansen

Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

Det er økende oppmerksomhet om næringslivet som utviklingsaktør i norsk bistandspolitikk. I dette prosjektet ser vi nærmere på hvorvidt og eventuelt hvordan hensynet til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er ivaretattt i disse strategiene og initiativene.

  • Prosjektperiode: september 2016
  • - : november 2016

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi