logo fafo 194x64
Ny offentlig tjenestepensjon: Ytelsesulv i hybridfåreklær?

Prosjektleder

Forskere

Geir Veland

Eksterne forskere

Pål Lillevold

Oppdragsgiver(e)

Storebrand Livsforsikring

Forskningstema

Pensjon

I dette prosjektet diskuterer vi alternative modeller for ny tjenestepensjon i offentlig sektor, hvor en sentral forutsetning er at påslagsmodellens kvalitative kjennetegn skal ivaretas. Dette betyr blant annet at den enkelte ansatte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges. Vi skal diskutere hvordan tilpasninger i eksisterende regelverk for private tjenestepensjoner kan gjøres for å ivareta disse kjennetegnene. Vi skal i prosjektet også diskutere markedet for og konkurransen i kommunal tjenestepensjon og hva som kan være avgjørende faktorer for private pensjonsleverandørers gjeninntreden i dette markedet, og således hvordan ny offentlig tjenestepensjon kan stimulere konkurransen i det kommunale markedet. 

  • Prosjektperiode: mai 2017
  • - : desember 2017

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B