logo fafo 194x64
Seniorer i industrien

Prosjektleder

Forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Vi ser på hvordan det er å være senior i denne næringen, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om industrien oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonsreformen har i den sammenheng.

Dette gjøres ved å oppsummere tidligere forskning og statistikk, analysere registerdata, og ved å gjennomføre et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene i næringen.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : november 2018

Publisering

  • Midtsundstad, T. (2018). Seniorene i industrien - arbeidslivets slitere. Foredrag på nasjonal nettverkssamling for IA-rådgiverne. Thon hotell Opera, Oslo, 25. oktober 2018.

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B