logo fafo 194x64
Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter

Prosjektleder

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal og moderniseringsdepartementet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektet skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk og seniortiltak.

Formålet er å finne ut mer om hva som er virksomhetenes og seniorenes behov, samt indikere hvordan staten som arbeidsgiver kan støtte opp om seniorpolitikkarbeidet lokalt.

Ved å analysere data fra statens medarbeiderundersøkelse 2016 og foreliggende survey- og registerdata vil følgende problemstillinger belyses:

  1. Hvilke holdninger til seniorpolitikk har ledere i statlige virksomheter?
  2. Hvordan jobber statlige virksomhetene generelt med seniorpolitikk/ livsfasepolitikk?
  3. Hvilke tiltak tilbys og har de effekt?
  4. I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?
  5. I hvor stor grad ønsker statlige eldre ansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønske om jobbskifte (mobilitet)?

  • Prosjektperiode: november 2016
  • - : mai 2017

Publisering

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B