logo fafo 194x64
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

Prosjektleder

Eksterne forskere

Harald Dale-Olsen, ISF (hovedprosjektleder)

Erling Barth (ISF), Pål Schøne (ISF), Trygve Gulbransen (ISF), Bernt Magne Bratsberg (Frischsenteret), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Arne Mastekaasa (UiO), Alex Bryson (LSE)

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

Gjennom analyser av ledelse, jobb-reallokering og andre etterspørselsrelaterte dimensjoner, og spesielt samspillet mellom disse og involvering av arbeidstakere – hvor vi særskilt fokuserer på inkluderings- og ekskluderingsspørsmål – bidrar prosjektet til forståelsen av og løsninger knyttet til arbeidslivets utfordringer.

Foretaks-, bedrifts- og arbeidsplassdimensjonene er beskrevet under de spesifikke delprosjektene.

Prosjektets underordnete målsettinger er i tillegg å

  • gi en aktuell beskrivelse av det norske arbeidslivet med fokus på de viktigste trendene
  • å generere et spørreskjemabasert datasett (Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger tilgjengelig for forskere gjennom NSD.

  • - : desember 2015

Publisering

  • T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

  • Barth, E. & Nergaard, K. (2015). Kollektive partsforhold: status quo eller endring? I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

  • T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

  • Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

  • Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B