logo fafo 194x64

Liste prosjekter

Liste over Fafo-prosjekter med startdato 01-01-2014 eller nyere. Klikk på navnet for å gå til en detaljert beskrivelse av prosjektet.

Prosjektnavn Pnr/P-leder Prosjektmedarbeidere Startdato Sluttdato
Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid Anne Hatløy   25.02.19 30.06.19
Heltid og deltid i Fagforbundet Leif E.Moland Ketil Bråthen 13.02.19 01.07.19
Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 07.02.19 31.08.19
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon Johan Røed Steen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 01.02.19 01.06.21
Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 07.01.19 31.03.20
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning Sissel C. Trygstad Kristin Alsos Rolf K. Andersen Mona Bråten Inger Marie Hagen Ragnhild Steen Jensen 01.01.19 01.04.21
Living conditions for development in Western China Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu Mona Christophersen 01.01.19 31.12.20
Rekruttering av skoleledere Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset 01.01.19 31.01.20
Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale Kristin Alsos Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 27.11.18 30.06.19
Deltid i sykehus Leif E.Moland Ketil Bråthen 18.11.18 10.01.19
YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs Anne Hege Strand Ragnhild Steen Jensen 01.11.18 01.04.22
Vold og trusler om vold blant FOs medlemmer Inger Marie Hagen   01.11.18 31.12.19
Veterinærene og #metoo Mona Bråten   01.11.18 01.07.19
Vanskelig bosettbare Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 01.11.18 01.09.20
Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen Kristin Alsos Rolf K. Andersen 01.11.18 01.06.19
Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene Anne Hatløy Svein Erik Stave 21.10.18 21.12.18
Utredning om forhandlingsansvaret for lærere Åsmund Arup Seip Bård Jordfald 15.10.18 15.01.19
Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge Inger Lise Skog Hansen Niri Talberg Ragnhild Steen Jensen 01.10.18 20.09.19
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen? Johan Røed Steen Ragnhild Steen Jensen 02.09.18 15.04.19
Menneskehandel i arbeidslivet Anette Brunovskis Anne Mette Ødegård 15.08.18 30.06.19
Inkluderende skole- og barnehagemiljø Jon Rogstad Mathilde Bjørnset Niri Talberg Marianne Takvam Kindt 01.08.18 01.06.20
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak Ann Cecilie Bergene Jørgen Svalund Beate Sletvold Øistad Kristine Nergaard Kristin Alsos 02.07.18 01.12.18
Evaluering av ALLEMED Jon Helgheim Holte Tone Fløtten 01.07.18 28.02.19
Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor Åsmund Arup Seip   20.06.18 15.10.18
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet Jon M. Hippe Jon Helgheim Holte Ann Cecilie Bergene 06.06.18 21.12.18
Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen Guri Tyldum Ragna Lillevik 06.06.18 31.12.18
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd Jon M. Hippe | Sissel C. Trygstad Jon Helgheim Holte 14.05.18 15.12.18
Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov Kaja Reegård Jon Rogstad Mathilde Bjørnset Rolf K. Andersen 23.04.18 30.04.19
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene Kristin Alsos Kristine Nergaard 18.04.18 30.06.18
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst Mona Bråten Jørgen Svalund 15.04.18 31.10.18
LOs juridiske avdelings historie Åsmund Arup Seip   01.04.18 31.12.22
Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis Anne Inga Hilsen Inger Marie Hagen 20.03.18 03.09.18
LOfavør-komiteene – status og utfordringer Inger Marie Hagen Jørgen Svalund 18.03.18 28.08.18
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats Anne Hege Strand Roy A. Nielsen Jon Helgheim Holte Arne Backer Grønningsæter 07.03.18 15.12.19
Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen Mona Bråten   05.03.18 01.08.18
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Jørgen Svalund Niri Talberg 01.03.18 01.10.19
Pelsdyrnæringen i Norge Geir Veland   01.03.18 31.03.18
Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge Mona Bråten   01.02.18 01.09.18
Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen Jon Rogstad Silje Andresen Erika Braanen Sterri 01.02.18 01.02.21
Evaluation of Speed School I Program in West Africa Tewodros Aragie Kebede   31.01.18 31.05.18
Fagarbeiderundersøkelsen Anna Hagen Tønder Mathilde Bjørnset Torgeir Nyen 09.01.18 01.03.20
Trakassering i arbeidslivet Mona Bråten Beate Sletvold Øistad 08.01.18 30.09.18
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Lise Lien Jørgen Svalund Leif E.Moland 02.01.18 31.12.18
Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel Anne Kielland | Arne Backer Grønningsæter   01.01.18 14.04.21
Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet Anne Inga Hilsen   01.01.18 31.12.18
Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu Mona Christophersen Jon Pedersen 01.01.18 31.12.18
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård   20.12.17 28.02.19
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren Mona Bråten Johannes Oldervoll Bård Jordfald Elin Svarstad 14.12.17 01.07.18
Akademikernes medlemspotensial Jørgen Svalund   13.12.17 31.01.18
Foreldreveiledning til ungdomsforeldre Silje Sønsterudbråten Mathilde Bjørnset 01.12.17 30.04.18
#de15beste Anne Inga Hilsen   01.12.17 01.11.18
Pensjon for alle Geir Veland Rolf K. Andersen 26.11.17 31.12.18
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold Anne Hatløy Anne Inga Hilsen Svein Erik Stave 24.11.17 01.04.22
Vanskelig bosettbare – et forprosjekt Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 12.11.17 15.02.18
Holdninger til likestilling, diskriminering og hatefulle ytringer Guri Tyldum   08.11.17 12.12.18
Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum Niri Talberg   06.11.17 30.06.19
EVAPEN - Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform 82366 Tove Midtsundstad   01.11.17 31.12.20
Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell Ståle Østhus   01.11.17 20.11.17
Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus Silje Sønsterudbråten   25.10.17 16.02.18
Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid Inger Lise Skog Hansen Anne Hege Strand Ragnhild Steen Jensen 13.10.17 12.06.20
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 24.09.17 03.05.21
Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon Inger Marie Hagen Anne Hege Strand 24.09.17 10.12.17
Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere Jon Rogstad Silje Sønsterudbråten Ragna Lillevik 15.09.17 01.02.18
Tjenestene og MEg Anne Kielland Arne Backer Grønningsæter Lise Lien Roy A. Nielsen Anne Kielland 06.09.17 31.12.21
LOs ungdomssatsning Kristin Jesnes Kristin Jesnes Elin Svarstad 29.08.17 28.02.18
Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge Guri Tyldum Silje Sønsterudbråten 26.08.17 21.02.18
Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller Lise Lien Hanne Bogen 21.08.17 30.04.18
Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt Jørgen Svalund Johannes Oldervoll 01.08.17 30.03.18
Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Anna Hagen Tønder Dag Olberg 15.06.17 28.09.17
KS - Lokale særavtaler Kristin Alsos Kristine Nergaard 12.06.17 01.02.18
Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk Anne Hatløy Tone Sommerfelt 06.06.17 31.12.17
Likestilt arbeidsliv Ragnhild Steen Jensen Anne Hege Strand 01.06.17 01.10.17
Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie Jon Rogstad Kaja Reegård 01.06.17 31.12.17
Surveytrening for Kirkens Nødhjelp Jon Pedersen   20.05.17 31.12.17
Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon Anette Brunovskis Jon Rogstad 03.05.17 30.06.17
Changing role of VET Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder Kaja Reegård 01.05.17 01.11.17
Ny offentlig tjenestepensjon: Ytelsesulv i hybridfåreklær? 83250 Geir Veland Geir Veland 01.05.17 31.12.17
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset 01.05.17 01.01.20
The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 23.04.17 31.10.17
Organisering og avtaler i finansnæringen Åsmund Arup Seip   06.04.17 01.09.17
Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer Roy A. Nielsen   03.04.17 19.06.17
Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan Tewodros Aragie Kebede Jon Pedersen Svein Erik Stave Huafeng Zhang 01.04.17  
Læringsutbytte i varehandel Ragnhild Steen Jensen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 24.03.17 01.03.18
Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019 Jon Rogstad Kaja Reegård 01.03.17 31.01.19
Visjon2030 Formative Dialogue Research Tewodros Aragie Kebede Jon Pedersen Svein Erik Stave Tor Halvorsen Anne Hatløy 01.03.17 30.04.21
Street connected children in Georgia and Azerbaijan Anne Hatløy Tone Sommerfelt 01.02.17 20.12.17
Tildeling av anbud innenfor elektro Mona Bråten Rolf K. Andersen 01.02.17 31.12.17
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård   17.01.17 15.05.17
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information Anne Mette Ødegård Kristin Alsos 01.01.17 10.12.18
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser Mona Bråten Rolf K. Andersen 01.01.17 01.03.18
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket Jon Rogstad Mathilde Bjørnset 01.01.17 31.12.17
Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli 13.12.16 15.02.17
Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid Beret Bråten Ragna Lillevik 12.12.16 02.04.17
Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser Kristin Alsos Johannes Oldervoll Beate Sletvold Øistad 05.12.16  
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 01.12.16 01.01.17
Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika Anne Kielland   01.12.16 15.03.17
Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education Anne Kielland Anne Kielland 01.12.16  
Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 21.11.16 22.05.17
Lokalt trepartssamarbeid i kommunene Leif E.Moland   20.11.16 30.03.17
Utvikling av gode yrkesfaglærere Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy 07.11.16 30.04.17
Ernæring - fortsatt ingens ansvar? Anne Hatløy Tone Sommerfelt 01.11.16 31.01.17
Methodology training and technical support for CASTED, phase I Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu Jon Pedersen 01.11.16  
Eldre med hiv Arne Backer Grønningsæter Inger Lise Skog Hansen 01.11.16 30.11.18
Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Tone Fløtten Inger Lise Skog Hansen Anne Hege Strand 21.10.16 10.12.17
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Sissel C. Trygstad Johan Røed Steen Anne Mette Ødegård 01.10.16 15.02.17
Seniorpolitikk i varehandelen Anne Inga Hilsen   01.10.16 30.04.18
Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell Jon M. Hippe   29.09.16 01.02.17
Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes Inger Lise Skog Hansen Vidar Bakkeli 28.09.16 15.02.17
Næringslivet som bistandsaktør Inger Lise Skog Hansen Mark Taylor Arne Backer Grønningsæter 23.09.16 30.11.16
Indonesia PACER Program Review Tewodros Aragie Kebede   01.09.16 01.10.16
IA-ledelse 2.0 Lise Lien   24.08.16 01.12.16
Verneombudsordning under press? Rolf K. Andersen Mona Bråten 23.08.16  
Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon? Jon M. Hippe   01.08.16 31.12.16
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Jon Rogstad Magne Bråthen 21.06.16 01.12.16
Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper 82264 Beret Bråten   01.06.16 31.12.16
Skolematordning i krisesituasjoner Anne Hatløy Tone Sommerfelt 19.05.16 31.10.16
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder   Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Jon Erik Dølvik Johannes Oldervoll 01.05.16 30.04.20
Inkludering og mangfold i REMA 1000 Beret Bråten | Ragnhild Steen Jensen   18.04.16 31.12.16
Tidligpensjonering i kommunal sektor Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 17.04.16 31.01.17
Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie Jon Erik Dølvik   15.04.16 31.12.16
Seniorer i barnehagesektoren Tove Midtsundstad Hanne Bogen 11.04.16 30.11.16
Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Lise Lien   07.04.16 31.12.16
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter Jon M. Hippe Magne Bråthen Inger Lise Skog Hansen 05.04.16 30.11.16
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2 Mona Bråten Anna Hagen Tønder 01.03.16 31.12.16
Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater Anne Hatløy Tone Sommerfelt 29.02.16 06.05.16
Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet Beret Bråten   15.02.16 15.06.16
Challenges and possibilities for mobility for the 50+ population 254994 Anne Inga Hilsen Tove Midtsundstad 01.02.16 31.12.18
Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere Anne Inga Hilsen Tove Midtsundstad 01.01.16 30.06.17
VAM - Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners 255210 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen Anne Inga Hilsen 01.01.16 31.12.19
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?   Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Beate Sletvold Øistad 01.01.16 31.01.17
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård Johan Røed Steen 01.01.16 31.12.16
Høyere jobbmobilitet - lavere sykefravær? Lise Lien Hanne Bogen 15.12.15 10.09.16
Rekruttering til design- og håndverksfagene Anna Hagen Tønder Silje Andresen 15.12.15 01.04.16
Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. En dybdestudie Rolf K. Andersen   07.12.15 15.03.16
Evaluering av ordningen med integreringsrådgivere     27.11.15 15.05.16
Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus Beret Bråten Arne Backer Grønningsæter 18.11.15 20.09.16
Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune Rolf K. Andersen Silje Andresen 16.11.15 01.10.16
Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det? Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen Roy A. Nielsen 01.11.15 07.10.16
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen Sissel C. Trygstad Mona Bråten Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 21.10.15 21.07.16
Følgeevaluering av NAV i fengsel Inger Lise Skog Hansen   07.10.15 01.11.17
When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia Anne Britt Djuve Guri Tyldum Jon Horgen Friberg 01.10.15 31.12.18
Seniorkompetanse Anne Inga Hilsen   18.09.15 29.02.16
Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring 82159 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli Beret Bråten Magne Bråthen 15.09.15 30.11.17
Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer Jon Rogstad Kaja Reegård Silje Andresen 01.09.15 01.02.16
Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge   Rolf K. Andersen 01.09.15 01.04.16
LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle Arne Backer Grønningsæter Hanne Bogen Lise Lien 01.09.15 31.12.16
Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Jon M. Hippe Tove Midtsundstad 03.08.15 04.04.16
Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen 82150 Jørgen Svalund Magne Bråthen 01.08.15 31.12.15
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere Kristin Alsos Mona Bråten Sissel C. Trygstad 25.06.15 31.12.15
Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune Sissel C. Trygstad   01.06.15 30.09.15
Haiti out-of-school children Anne Kielland   01.06.15 31.12.15
Education sector consultancy, Niger Anne Kielland   01.06.15 31.10.15
Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet? Magne Bråthen Roy A. Nielsen 01.05.15 28.02.16
Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune     27.04.15 19.06.15
Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 15.02.15 31.08.15
Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere Mona Bråten Mona Bråten 03.02.15 01.12.15
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon Kristine Nergaard Johan Røed Steen Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard 19.01.15 31.12.15
Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?   Kaja Reegård 01.01.15 31.12.15
Ungdom og utdanningsvalg - fokus på helse- og oppvekstfag Kaja Reegård Tove Mogstad Aspøy 01.11.14 31.05.15
Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.   Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 01.11.14 30.04.15
Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen Torgeir Nyen Kaja Reegård Anna Hagen Tønder 01.10.14 01.12.18
Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes 82078 (NFR 238205/H20) Jon M. Hippe | Tove Midtsundstad   01.10.14 31.12.17
Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe 82060 Jon Rogstad Olav Elgvin Beret Bråten Ragna Lillevik 10.09.14 31.01.19
Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia 91429 Nerina Weiss Jon Pedersen 01.09.14 31.08.18
Tilknytningsformer i arbeidslivet 82058 Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard Kristin Alsos Sissel C. Trygstad 01.09.14 31.12.18
Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv Heidi Nicolaisen Hanne Cecilie Kavli Kristine Nergaard Roy A. Nielsen Ragnhild Steen Jensen Sissel C. Trygstad 01.08.14 31.08.18
Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor 81239 Torgeir Nyen   20.06.14 03.01.10
Virker tiltakene? 82036 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 10.06.14 31.12.18
Elektrobransjens utviklingssenter 82045 Dag Olberg Åsmund Arup Seip 01.06.14 30.06.15
Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen Anne Britt Djuve | Erika Braanen Sterri Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve 31.05.14 31.05.14
Seniorpolitiske fremtidsbilder 81691   08.05.14 31.01.12
Nordisk Forskernettverk hjelpetiltak i barnevernet 81692   08.05.14 30.06.11
Arbeidsplassen som l 81660   08.05.14 07.05.14
LHBT i arbeidslivet 81883 Arne Backer Grønningsæter 08.05.14 30.06.13
Socioeconomic impact of Digicel in Haiti 91145   08.05.14 31.03.10
Syria Leir - arabisk rapport 90892   08.05.14 07.05.14
Barnearbeid 90981   08.05.14 07.05.14
Nigerianske kvinner som prostituerte i Norge 91024   07.05.14 07.05.14
Tvisteløsningsnemndas praksis 81773   07.05.14 07.05.14
Prostitution - Gender and Migration 91037   07.05.14 08.05.14
Evaluering LC People with Act. Limitations Zambia 91083 Ingunn Bjørkhaug | Jon Pedersen Ingunn Bjørkhaug Jon Pedersen 07.05.14 07.05.14
Burmesiske migranter i Kinas grenseomr 91018   07.05.14 07.05.14
Dobbelt Diskriminert 81788   07.05.14 30.08.12
NAV/FO 81121   07.05.14 07.05.14
Alcohol and drug consumption in Sierra Leone 90957   07.05.14 07.05.14
Gravide i handelsn 81752   07.05.14 31.12.12
Metode og etikk i forskning med irregul 91079   07.05.14 07.05.14
Innovasjon i boligsosialt arbeid 81921   07.05.14 29.11.13
2014 Fafo Østforum 81977   07.05.14 31.12.14
Prostitusjon i Norden 91092   07.05.14 07.05.14
Seniorer i medvind i kommunesektoren 81849   07.05.14 28.02.13
Politisk deltakelse bl innvandrere og norskf 81758   07.05.14 30.03.12
Mot et utvidet reiseliv. Color Line 81821   07.05.14 07.05.14
Kompetansebehov i maritim n 81785   07.05.14 07.05.14
Scarce Resources and Conflict in the Horn 91140   07.05.14 28.02.09
FU - Lærefag i kommunsesektoren 81749   07.05.14 31.03.12
Kommunale tjenestepensjoner i Europa 81875   07.05.14 07.05.14
Temanotat om velferdsordningene 81879   07.05.14 07.05.14
Arbeidskraftstrategier i helsesektoren 81678   07.05.14 31.07.11
Forprosjekt Utdanning 2020 - 203858/S20 81681   07.05.14 31.03.11
Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv 81103 Arne Backer Grønningsæter   07.05.14 30.03.07
Lovfestet minstelønn 81724   07.05.14 31.12.11
Vurdering av SPKs rolle og funksjon 81100 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 07.05.14 07.05.14
Samhandling i byggeprosessen 81872 Leif E.Moland Ketil Bråthen 07.05.14 07.05.14
Samhandlingsreformens betydn for boligpolitikken 81760   07.05.14 07.05.14
AFI-Fakturering Langtidsfrisk 81753   07.05.14 30.06.12
AFI-fakturering St. Olav Digitale m 81754   07.05.14 31.08.12
Kunnskapsopps rekruttering 81837   07.05.14 31.12.12
Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene 81841   07.05.14 30.11.12
Kompetanse i kommunene 81917   07.05.14 28.02.14
Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV 81937 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 07.05.14 30.05.14
Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid 81915 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 07.05.14
Clues to multicultural cohesion 81813   07.05.14 07.05.14
LO FU12 - Permittering og redusert arbtid 2012 81810   07.05.14 30.05.12
Engaging Ukraine- Democracy Support and civic comp 91117   07.05.14 07.05.14
Evaluering av boligsosiale tjenester 81149   07.05.14 30.06.08
Eval Nav Hedmarks prosj om legers sykemeldingsprak 81793   07.05.14 31.01.12
Ekteskap thai/russiske kvinner - norske menn 91022   07.05.14 07.05.14
Kartlegging av prostitusjonsmarkedet 91103   07.05.14 31.12.08
Den norske modellen på mikronivå 81822   07.05.14 07.05.14
Samlokaliserte boliger og bofellesskap 81823   07.05.14 07.05.14
Diskriminerende barrierer i arbeidslivet 81771   07.05.14 30.03.14
Kost-/nytteanalyse av ekomtj. for funksjonshemmede 81856   07.05.14 31.12.12
Rusmidler - Baltikum 90825   07.05.14 31.12.02
NOREF Drift av Fredssenter 91133   07.05.14 07.05.14
TEKNA - deltakelse faglig referansegruppe 2012 81820   07.05.14  
Study tour to Norway on Welfare Issues 91158   07.05.14 31.12.08
Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt 81956   07.05.14 30.06.15
Peace Implementation Review 90954   07.05.14 07.05.14
Disarmament, Demobilisation and Reintegration 91121   07.05.14 07.05.14
M 91106   07.05.14 07.05.14
M 91110   07.05.14 07.05.14
M 91111   07.05.14 30.01.09
M 91112   07.05.14 07.05.14
Helse i konflikt og postkonflikt 91114   07.05.14 07.05.14
Nyere aspekter ved arbeidskamp 81663   07.05.14 30.03.11
Utdanningsforbundet medlemsunders 81649   07.05.14 31.01.11
Hvordan fungerer tilskuddsm mot fattigdom lokalt 81791   07.05.14 30.04.12
Tidsbruk i barnehagene, Bydel Alna 81746 Åsmund Arup Seip 07.05.14 31.12.11
Rapportering barnefattigdom 2011 AVdir 81801   07.05.14 30.05.12
Kunnskapsgrunnlag om seniorpolitikk i pleie- og omsorg 81969   07.05.14 07.05.14
Emerging Patterns East West Migration 91072   07.05.14 07.05.14
Flyttehyppighet blant barnefamilier 81942   07.05.14 29.11.13
Konsulentbruk i NAV 81844   07.05.14 31.12.12
Tidstyvene 81511 Torgeir Nyen Åsmund Arup Seip 07.05.14 30.06.09
Faglig konsentrasjon på vg1 bygg og anlegg 81784   07.05.14 31.03.12
The Users of Force - Middle East 91041   07.05.14 07.05.14
A Review of the State of the Art 91042   07.05.14 31.05.07
Kunnskapoppsummering: den sårbare overgangen til eget hjem 81967   07.05.14 31.03.14
Fagopplæring i Spekter-området 81651   07.05.14 07.05.14
Veiledning - Unge funksjonshemmede 81831   07.05.14 31.12.12
Yrkespensjon i Europa 81796   07.05.14 31.03.12
Grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet 81986 Anne Britt Djuve 07.05.14 30.04.14
Drømmen om Drammen 81993   07.05.14 31.05.14
Heltidskultur i Nord 81893   07.05.14 31.01.14
PES European Citizenship and worker mobility 81798   07.05.14 07.05.14
Tilleggsmodul effekt av IA-avtalen og ulike tiltak 81695   07.05.14 31.10.11
Helse, milj 81696   07.05.14 07.05.14
LO FU11 - Grenser og samkvem mellom LO-forbund 81697   07.05.14 30.07.12
Anbud og arbeidsrettigheter 81698   07.05.14 31.12.11
NMR - Nordiske arbeidstilsyn 81699   07.05.14 31.12.11
Likeverdige tjenester 81700   07.05.14 31.10.11
Kartlegging av renholdsbransjen 81701 Hedda Flatø 07.05.14 30.03.14
Kommunale strategier i fattigdomsbekjempelsen 81422 Inger Lise Skog Hansen   07.05.14 31.12.08
Ein El-Hilweh Fieldwork support 91115   07.05.14 07.05.14
LOFU07 Forpr. Lønnsforskjeller på tvers og innad 81309   07.05.14 31.12.09
Kunnskapsstatus arbeidsinnvandring 81884   07.05.14 30.04.13
EEA Grants 2009-2014 - sosial dialog og trepartssa 81886   07.05.14 31.12.12
LHBT i innvandrerbefolkningen 81891 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.01.14
LO Stat Kartellkonferanse 81789   07.05.14 30.06.14
Deltakelse i komiteen IRDR 81800   07.05.14 31.12.13
Etnisitet i likestillingsperspektiv 81686   07.05.14 31.12.10
Climate Change and Opinion Change 81690   07.05.14 30.06.10
GOL 2010 November 81694   07.05.14 31.12.10
Deltakelse på statsborgerseremoni 81504   07.05.14 31.07.09
Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 81971   07.05.14 07.05.14
Hvordan skal Unio beholde mellom- og toppledere 81876   07.05.14 07.05.14
Vekterstreiken 2012 81877 Åsmund Arup Seip   07.05.14 28.02.13
Kartlegging av fag- og svennepr 81670   07.05.14 30.06.11
Konsekvenser av 81679   07.05.14 31.12.11
Konferansemidler mixed Races 81680   07.05.14 31.12.10
Tidligpensjon og bruk av AFP i KS sitt tariffområde 81955   07.05.14 30.04.14
Bolig og levekår 81960   07.05.14 08.05.14
Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet 81965   07.05.14 30.03.14
Virksomhetssurvey 2010 - oppf 81857   07.05.14 31.05.14
Sp 81768   07.05.14 31.12.12
Pay and other social clauses in public procurement 81769   07.05.14 31.10.11
Varigheten av ufrivillig deltid 81772   07.05.14 31.12.11
Sykehjemsplasser i Oslo 81661   07.05.14 31.12.11
Analyseoppdrag om unntak fra arbeidstidsreglene 81662   07.05.14 07.05.14
Eldreb 81666   07.05.14 30.06.11
LO FU10 - Unders 81669   07.05.14 30.03.11
Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven 81486 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 07.05.14 31.01.09
Boligpolitiske velferdsgevinster 81952   07.05.14 31.12.13
Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret 81953 Leif E.Moland   07.05.14 07.05.14
Utredning om forskning på voksnes læring 81851   07.05.14 31.12.12
Saman om - Heltid - deltid 81852   07.05.14 07.05.14
Saman om - Sykefravær 81853   07.05.14 07.05.14
Saman om - Kompetanse og rekruttering 81854   07.05.14 07.05.14
Saman om - betre omdømme 81855   07.05.14 07.05.14
Håndheving av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven 81863   07.05.14 31.12.12
Regjeringens deltidssatsning 81761 Leif E.Moland   07.05.14 30.06.14
Barn av innvandrere og flyktninger, morgendagens fattige 81766   07.05.14 31.12.11
Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen 81767   07.05.14 31.12.12
RVO-fondet HMS arbeid og sosial dumping 81655   07.05.14 30.06.12
Monitoring Child Labor in Cocoa Regions in West Africa 91091   07.05.14 07.05.14
Samarbeidsprogram for helse i Barentsregionen 70571   07.05.14 31.12.06
Kommunenes bruk av private tjenester 81949 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.13
LO FU12 - Arbeidstid samlerapportering 81862   07.05.14 31.12.12
Kartlegging av bemanningsbransjen 81759   07.05.14 31.12.13
L 81762   07.05.14 31.12.11
LO Privat tjenesteyting 81764   07.05.14 07.05.14
Eval av boligpolitiske endringer 81652   07.05.14 31.12.10
Nye velferdssignaler ? 81653 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.10
Anal/rapp arb- og levek for arbinnv Polonia 2010 81656   07.05.14 31.12.10
Arbeidsrettens historie 81939 Åsmund Arup Seip   07.05.14 31.12.16
LHBT Homo Antologi 81747 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.11
LO FU11 - Fattigdom - kunnskapsstatus 81750   07.05.14 31.12.11
Analyse av fattigdomsindikator i kriteriesystemet 81751   07.05.14 31.12.11
NFR VAM Norsk Migrasjonsforskn nettverk formidl 81757   07.05.14 31.12.11
Hovedprosjekt - Norges bruk av overskuddskraft 81654   07.05.14 30.06.12
Bedriftsforsamlingens betydn for selskaps verdiskp 81926   07.05.14 31.12.14
Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger 81932 Anne Hege Strand Roy A. Nielsen 07.05.14 31.12.14
Kartlegging av renholdsbransjen 81834   07.05.14 31.12.12
Bemanningsbransjen og sykefravær 81839   07.05.14 30.03.14
NFR-VAMMeasuring and Explaining Discrimination in 81741   07.05.14 31.12.15
LO FU11 - Uravstemning i LO STAT 81743 Åsmund Arup Seip   07.05.14 31.12.11
RRN - McArthur 20489   07.05.14 31.01.04
Pisk Generell 20490   07.05.14 07.05.14
Support Governance in Haiti 20676   07.05.14 31.12.03
PIN-UD 2000 20686   07.05.14 31.12.06
Economies of Conflict 20757   07.05.14 30.11.02
TIBET 70229   07.05.14 31.10.02
Levekår i Baltikum (NORBALT II) 70413   07.05.14 31.12.06
Migrasjonssurvey i Syria 70507   07.05.14 31.12.06
Restavek - barnearbeid i hushold på Haiti 70644   07.05.14 31.12.02
Levekår i Sør Libanon 70695   07.05.14 07.05.14
People 2 People 2001 90736   07.05.14 31.12.03
Grunnskole for tegnspråk 82030   07.05.14 07.05.14
Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet 81924   07.05.14 31.12.14
Utredning om allmenngjøringsloven 81933   07.05.14 31.07.13
Norway Review of Labour Migration Policy 81934   07.05.14 30.05.13
Peer review - Mutual learning Programme 81828   07.05.14 31.12.12
FARVE12- P 81829   07.05.14 31.07.14
Tilrettelegging i privat servicesektor 81843   07.05.14 31.12.13
Bolig for bostedsløse 81715   07.05.14 30.06.11
LOFU11 - Innarbeidingsordninger 2011 81730   07.05.14 31.12.11
Lo FU11-Arbeidstid Heidi 81731   07.05.14 31.12.11
LO FU11 - Administrasjon 81732   07.05.14 31.12.11
Evalueringskonferansen 2011 81734   07.05.14 31.12.11
PROFAG - Forprosjekt Norges Forskningsr 81737   07.05.14 07.05.14
FARVE 11 - Praksisplasser for innvandrere 81738   07.05.14 31.12.11
Internoppl 81739   07.05.14 31.03.13
Presentasjon Olympiatoppen 91125   07.05.14 31.10.08
Tilgang på opplæring 82020   07.05.14 31.12.14
Analyse av Studentmigrasjon til Norge 81818   07.05.14 31.12.12
LO FU12 - Arbeidstid og 81819   07.05.14 07.05.14
Vold og trusler i finansnæringen 81824   07.05.14 31.12.12
Frivillig deltid 81826   07.05.14 31.12.12
Analyse av Lærlingeundersøkelsen 81709   07.05.14 31.12.11
Hva p 81723   07.05.14 31.12.13
Utdanningsfondet LO 81198   07.05.14 30.06.06
Levekårsutfordringer i Sandefjord 81908   07.05.14 30.04.13
Innovation and Service Development 81941   07.05.14 31.12.16
Fris 81817   07.05.14 07.05.14
Fullføring i helsearbeiderfaget 81830   07.05.14 31.12.12
LOFU11 - Fl 81718   07.05.14 31.12.13
Integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge 81719   07.05.14 30.05.11
Hvorfor tilbyr ikke kommuner mer heltid 81720   07.05.14 30.03.12
Gjennomgang av varsling 81896 Sissel C. Trygstad   07.05.14 31.12.13
Arbeidsmiljøundersøkelse Hustadmarmor 81910   07.05.14 30.05.13
Solidaransvar for lønn 81911   07.05.14 31.12.14
Ledelse, ansvar og samarbeid 81912   07.05.14 30.05.13
Kostnader for 81799   07.05.14 31.07.12
Eval. Veiledning i flerkulturelt arbeid 81808   07.05.14 30.06.12
Internasjonalt arb marked og nasjonalt boligmarked 81705   07.05.14 30.06.12
Gjennomg 81706   07.05.14 07.05.14
Med NAV p 81707   07.05.14 30.10.11
Fortsettelse av fattigdoms 81710   07.05.14 31.12.11
LO FU-11 Arbeidstid faseII: press mot normalarbdag 81712   07.05.14 31.12.11
LOs tillitsvalgtpanel 81740 Anne Mette Ødegård Johan Røed Steen Rolf K. Andersen 07.05.14 31.12.15
Kommunal indeks for barnefattigdom 80902   07.05.14 30.11.03
Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia Anne Britt Djuve Guri Tyldum Jon Horgen Friberg Huafeng Zhang 01.05.14 30.06.15
Sykehjem og sykefraværsarbeid 82028 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.04.14 31.12.14
AKU tilleggsundersøkelse 2013 82024 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   28.03.14 31.12.14
HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen 82017 Mona Bråten Mona Bråten 01.03.14 31.12.14
Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet 82018 Mona Bråten | Anna Hagen Tønder | Torgeir Nyen Mona Bråten 01.03.14 09.01.14
Etter og videreutdanning 82021 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.03.14 31.12.14
Senter for lønnsdannelse 82023 Bård Jordfald | Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 01.03.14 31.12.16
Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling 82011 Anne Britt Djuve Arne Backer Grønningsæter Anne Britt Djuve 14.02.14 14.02.14
Digital kompetanse - for alle? 82012 Jon Rogstad Jon Rogstad Tove Mogstad Aspøy 01.02.14 31.12.14
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent 82014 Kristine Nergaard | Kristin Alsos Kristine Nergaard Kristin Alsos 01.02.14 28.02.18
EEA Grants 2009-2014 Decent work and Tripartite Cooperation 82022 Inger Marie Hagen | Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 01.02.14 30.06.14
Religiøs reorientering i Sør-Mali 91414 Anne Hatløy Tone Sommerfelt Anne Hatløy 15.01.14 30.09.15
Sustainable health care: Care burden 82032 Lise Lien | Anne Inga Hilsen Lise Lien 04.01.14 01.10.14
Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith 82026   03.01.14 31.12.14
Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger 82029 Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli Ragnhild Steen Jensen Arne Backer Grønningsæter Hanne Cecilie Kavli 03.01.14 31.12.14
Voksnes læring 81940 Jon Rogstad Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy Jon Rogstad Torgeir Nyen 01.01.14 31.12.17
Lærlingklausuler i offentlige anskaffelser 82000 Anna Hagen Tønder | Jon Rogstad Jon Rogstad 01.01.14 01.06.14
Sykefravær i staten 82001 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.01.14 30.09.14
Bedre levekår for Rom i Oslo 82002 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.01.14 30.06.14
KS- redusert arbeidstid 82008 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.01.14 30.04.14
Saman om ein betre kommune 82015 Leif E.Moland | Arne Backer Grønningsæter   01.01.14 30.06.14
Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom 81997   01.01.14 28.02.14
Barns hushjelpsarbeid i Haiti 91399 Tone Sommerfelt Anne Hatløy Jon Pedersen 01.01.14 31.12.15
Evaluering av handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo 82004   01.01.14 31.05.14
Striving for excellence, learning to cope? 81972 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.01.14 31.12.18
Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting   Bård Jordfald 01.01.14 31.12.15
Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen 81605 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.12.13 31.05.14
Humanitære utfordringer 81989 Hedda Haakestad | Jon Rogstad Jon Rogstad Hedda Haakestad 01.12.13 31.01.14
Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus 81991 Sissel C. Trygstad | Mona Bråten   01.12.13  
Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet 91400 Kristin Dalen | Jon Pedersen Jon Pedersen Kristin Dalen 01.12.13 30.06.14
Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet 81981 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 15.11.13 04.01.14
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv 81975 Kristine Nergaard | Mona Bråten Mona Bråten 01.11.13 08.01.14
Evaluering av medleverforskriften 81983 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.11.13 30.09.14
Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn 81984 Hanne Cecilie Kavli 01.11.13 31.08.14
Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling 81968 Torgeir Nyen | Jon Rogstad Jon Rogstad 08.10.13 03.01.14
Kunnskap om forskning om LHBT personer 81970 Olav Elgvin | Jon Rogstad Olav Elgvin Jon Rogstad 03.10.13 31.01.14
Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne 81966 Jørgen Svalund Jørgen Svalund 01.10.13 30.03.14
Multilevel governance of European Labour Markets 81973 Jon Erik Dølvik   01.10.13 31.12.18
Standard for likestilling i arbeidslivet 81980 Ragnhild Steen Jensen | Sissel C. Trygstad Ragnhild Steen Jensen 01.10.13 31.12.15
Arbeidsforhold i vegsektoren 82009 Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 01.10.13 19.12.14
Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore 81957 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 01.09.13 01.12.14
Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass 81961 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.09.13 31.05.14
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002-2012 81955 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.08.13 01.08.14
Samferdsel i Norge - Veien videre 81943 Ragnhild Steen Jensen | Jon M. Hippe Ragnhild Steen Jensen 01.07.13 31.01.14
Arbeidsforhold i utelivsbransjen 81946 Sissel C. Trygstad   01.07.13 30.03.14
Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge 81947 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.07.13 31.12.13
Kontroll og overvåking i arbeidslivet 81948 Mona Bråten Mona Bråten 01.07.13 31.10.13
Partssamarbeid i energibransjen 81951 Sissel C. Trygstad   01.07.13 31.12.13
The future of vocational education 81992 Anna Hagen Tønder | Jon Rogstad Jon Rogstad 01.06.13 31.12.16
Fritt ord - Status for ytringsfriheten i Norge 81938 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.05.13 31.12.14
Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim 81930 Anne Britt Djuve | Arne Backer Grønningsæter Anne Britt Djuve 08.04.13 31.12.13
Bærkraftige muligheter for papiravisene 81923 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.04.13 31.12.13
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå 81931 Sissel C. Trygstad Kristin Alsos 01.04.13 31.12.14
Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken 81935 Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 01.04.13 31.05.14
Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping 81894 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.02.13 30.06.14
Voksnes læring i kommunene 81916 Torgeir Nyen   01.02.13 30.09.13
Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger 81906 Sissel C. Trygstad   15.01.13 30.03.14
Endring av lederstruktur i Helse og Sosial 81990 Leif E.Moland | Sissel C. Trygstad   12.01.13 06.01.14
Unge mottakere av helserelaterte ytelser 81978 Anne Hege Strand Anne Hege Strand 11.01.13 30.03.14
Kollektive aktører 81871 Kristine Nergaard Kristin Alsos 01.01.13 31.12.16
Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020 81895 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.01.13 30.05.14
Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet 81899 Heidi Nicolaisen | Mona Bråten   01.01.13 01.01.14
Europeiske modeller 81988 Jon Erik Dølvik | Sissel C. Trygstad   01.01.13 31.01.14
Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: The Russian Case Åse Berit Grødeland   01.01.13 31.10.16
Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012 81892 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.11.12 30.06.14
Analyse av arbeidstidsordninger 81870 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.10.12 30.03.13
Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn 81881 Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad 01.10.12  
Stovner og fremtiden 81861 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.08.12 31.05.14
Norsk nettverk for migrasjonsforskning 81962 Jon Rogstad Jon Rogstad 02.07.12 31.12.13
Medbestemmelse og betydningen av utenlandsk eierskap. 81840   15.05.12 30.05.14
Læreplasskartlegging 81847   07.05.12 31.12.12
Inn- og utleie av arbeidskraft 81838 Sissel C. Trygstad   01.05.12 07.01.13
Baseline study for ‘Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative (CISCI)’ 91335 Anne Hatløy Tewodros Aragie Kebede 01.05.12 01.12.12
KVP og reduksjon i sosialhjelp 81833   25.04.12 30.11.12
Innvandrerne som skulle klare seg selv 81842 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.03.12 03.01.13
Kinas nåværende FN-politikk 91320 Hedda Flatø 28.01.12 28.02.12
Health Services and Needs in Prostitution   Anette Brunovskis 09.01.12 31.12.15
Arbeidslivets kunnskapsportal - arbeidslivet.no 81805 Anne Mette Ødegård Alf Tore Bergsli 01.01.12 31.12.15
Evaluering av AFP-samarbeidsforum 81807 Anne Inga Hilsen Anne Inga Hilsen 01.01.12 31.12.14
Kvinner i fagbevegelsen 81859 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.01.12 31.01.14
Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet 81783 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.01.12 31.12.14
Spør forskerne? 81768 Tove Midtsundstad | Anne Inga Hilsen   01.01.12 31.03.13
Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013 81857 Tove Midtsundstad   01.01.12 01.07.14
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 81790 Jon Rogstad Jon Rogstad Kaja Reegård 01.11.11 30.06.15
World Development Report 2013: Good jobs 91300 Anne Hatløy Huafeng Zhang Ingunn Bjørkhaug Tewodros Aragie Kebede Hedda Flatø 01.11.11 30.09.12
Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte 81778 Leif E.Moland   03.10.11 31.12.12
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten 81775 Leif E.Moland   01.10.11 31.12.14
Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser 81765 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   15.08.11 30.04.12
Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage 81755 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.07.11 31.12.14
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren 81742   27.05.11 31.12.11
Asian-European Forum 81736   27.04.11 07.05.14
Eval av hospiteringsordninger i fag- og yrkesoppl. 81733   28.03.11 31.12.12
LOFU11 - NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling 81725 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.03.11 31.12.13
Seniorpolitiske framtidsbilder 81691 Jon M. Hippe | Tove Midtsundstad Gudmund Hernes Hanne Bogen Åsmund Arup Seip 01.01.11 30.01.12
Kreft og levekår - rehabiliteringsstatistikk 81360 Roy A. Nielsen | Inger Lise Skog Hansen Roy A. Nielsen 15.11.10 31.12.10
Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren 81695 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.11.10 01.11.11
Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009 81655 Tove Midtsundstad   01.10.10 01.05.11
Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier 81645 Hanne Cecilie Kavli   01.06.10 31.12.15
Forprosjekt Rekruttere utenlandsk arbeidskraft nordiske land 81646 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 20.05.10 30.08.10
Alternativ telefoni - omvärldsbevakning 81636 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.04.10 31.12.10
Virksomhetenes seniortiltak - har de effekter? 81638 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.04.10 31.05.15
Tilrettelegging i arbeidslivet - FARVE2010 81640   01.04.10 30.06.12
3-2-1 Arbeidsmiljøprosjekt Stami 81641 Leif E.Moland   15.03.10 15.06.10
Levekår, familiepraksis og likestilling blant unge 81647 Anne Skevik Grødem | Anne Britt Djuve Anne Skevik Grødem Anne Britt Djuve 05.03.10 31.01.12
Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester 81628 Leif E.Moland | Kristine Nergaard   15.02.10 15.03.12
Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring 81624 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.02.10 30.09.10
Arbeidsinnvandring 81633 Sissel C. Trygstad   01.02.10 31.12.14
Vold og trusler i offentlig sektor 81635 Inger Marie Hagen   01.02.10 31.12.10
Mindre deltid 81642 Kristine Nergaard | Mona Bråten Mona Bråten 01.02.10 02.03.11
Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning? Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 31.01.10 31.03.13
World Development Report 2011. Conflict, security and Development. 91211 Anne Hatløy Amsale K. Temesgen Ingunn Bjørkhaug Huafeng Zhang Hedda Flatø 03.01.10 31.12.10
Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen 81621 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.01.10 31.12.10
Arbeidstid, innarbeiding/rotasjon 81622 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.01.10 31.01.11
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Jon Horgen Friberg Jon Erik Dølvik Hedda Haakestad Anne Britt Djuve 01.01.10 31.12.15
Bolig, helse og sosial ulikhet 81614 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 01.12.09 30.06.10
Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv 81607 Tove Midtsundstad Hanne Bogen 20.11.09 31.03.11
Finansforbundet 81611 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   15.11.09 28.02.10
Evaluering av tariffavsatte kompetansemidler 81591 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   15.10.09 15.03.10
Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon 81584 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 01.10.09 31.12.10
Utvikling av kunnskapsgrunnlag hospiteringsordning 81583 Leif E.Moland   01.09.09 16.09.10
Reguleringsregimer 81588 Sissel C. Trygstad   01.09.09 31.12.10
Styringsverktøy for introduksjonsordningen 81573   01.08.09 30.04.10
Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer. 81579 Torgeir Nyen   01.08.09 31.07.10
Krafttak for norskopplæring 81552 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 02.06.09 30.11.11
Nordic models facing global crises 81559   01.06.09 31.12.13
Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet 81553 Inger Lise Skog Hansen   25.05.09 09.01.09
Kartlegging av gratis kjernetid i barnehage 81544   01.04.09 30.06.09
Uønsket deltid 81548 Leif E.Moland | Sissel C. Trygstad   01.04.09 31.12.09
Eritrea Population and Health Survey 2010 Anne Hatløy Jon Pedersen Huafeng Zhang 01.04.09 01.10.13
Kontroll og overvåking i arbeidslivet 81543 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 01.03.09 31.12.09
Involverende planlegging (Veidekke) 81532 Leif E.Moland   15.02.09 31.03.14
HMS 81534 Leif E.Moland   15.02.09 31.12.09
Senegal - Barn og Klima 91162   31.01.09 29.03.09
M 91165   31.01.09 07.05.14
Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen 81528 Leif E.Moland   15.01.09 31.03.09
Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram 81609 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 12.01.09 30.03.11
Barnevern fosterhjemssatsing 81610 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 12.01.09 30.03.14
Innsatte med funksjonsnedsettelser 81592 Åsmund Arup Seip | Anne Britt Djuve Åsmund Arup Seip Anne Britt Djuve 11.01.09 31.12.10
Norges bruk av overskuddsskraft 81598 Jon Erik Dølvik | Jon M. Hippe   11.01.09 01.04.10
Stønadsordninger enslig forsørger betydning for innvandrere 81599   11.01.09 31.10.11
Evaluering av direktoratenes trainee-program 81600 Inger Lise Skog Hansen   11.01.09 31.08.10
Lærevilkårsmonitoren 2009 81597 Torgeir Nyen   09.01.09 01.02.10
Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene 81551 Tove Midtsundstad Hanne Bogen 06.01.09 30.06.11
Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 81556 Leif E.Moland   06.01.09 01.05.10
Fremtidens kompetansebehov i kraftbransjen 81557 Bård Jordfald | Jon M. Hippe   06.01.09 31.12.09
Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer 81558 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 06.01.09 31.12.09
Tjenesteproduksjon i NAV Arbeid 81564 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 06.01.09 30.06.11
Varslingsrutiner - hvem har det og virker de? 81565 Sissel C. Trygstad   06.01.09 30.06.10
Studentmedlemskap 81554 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   05.01.09 15.08.10
Varsling 81538 Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad 03.01.09 30.05.09
Avtalt tid ? Arbeidstid/Normalarbeidsdagen 81539 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 03.01.09 31.12.09
Inn- og utleie av arbeidskraft 81537 Sissel C. Trygstad   02.01.09 31.05.10
Rådsprogram 2009 - 2011 81517 Mona Bråten | Jon M. Hippe Mona Bråten 01.01.09 31.12.11
FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger 81522 Mona Bråten Mona Bråten 01.01.09 31.12.09
Rapport om norsk forskning om fag- og yrkesopplæring 81525   01.01.09 31.01.10
Forretningsbasert regnskap i staten 81526 Sissel C. Trygstad   01.01.09 31.12.09
Status i byggebransjen 81527 Leif E.Moland   01.01.09 30.06.11
MR Dialog Kina 2008 91156   31.12.08 07.05.14
Business and Conflict 91157   29.12.08 29.12.08
Kompetanse for utvikling 81507 Torgeir Nyen   15.12.08 30.06.09
Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer 81508 Inger Lise Skog Hansen   01.12.08 31.08.09
De 10 største humanitære utfordringene i Norge 81510 Inger Lise Skog Hansen   01.12.08 07.05.14
Rekruttering av langtidsutdannede 81513 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.12.08 31.03.10
Kartlegging av AFP i arbeidslivet 81514 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard 01.12.08 28.02.10
Engaging Ukraine- II 91151   30.09.08 07.05.14
UN Benchmarking Handbook 91152   30.09.08 29.03.09
HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet 81489 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 15.09.08 31.12.09
Organisering i arbeidslivet 81490 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.09.08 30.03.09
Utredning om bredere pensjonsordninger 81480 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 01.08.08 31.08.09
Funksjonshemmede barrierer i overgang fra utdanning til arbeid 81471   15.07.08 15.11.08
Fakta om folk flest - normalen i norsk arbeidsliv 81472 Sissel C. Trygstad   01.07.08 28.02.09
Palestine Refugees 2008 - 09 91138   30.06.08 07.05.14
Sichuan Earthquake Victim Survey 91139 Huafeng Zhang Hedda Flatø 26.06.08 28.02.09
Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres? 81465 Mona Bråten Mona Bråten 15.06.08 15.09.08
Deltidskartlegging i Lørenskog kommune 81463 Leif E.Moland   01.06.08 31.05.09
Fra SPK til privat leverandør - tjenestepensjonsordning 81468 Geir Veland Geir Veland 01.06.08 30.09.08
Utdanning 2009 81469 Torgeir Nyen   01.06.08 01.10.08
Field Support Hovdenak 91132   31.05.08 07.05.14
Gjennomgang bistand WWF SES 91135   31.05.08 07.05.14
Kompetanseutvikling i barnehagesktoren 81458 Torgeir Nyen   15.05.08 15.06.11
Konsulentbruk i staten 81460 Leif E.Moland   01.05.08 31.05.09
Studentmedlemmer i LO 81461 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.05.08 31.12.09
Verification of certification activities in cocoa regions in West Africa 91124   30.04.08 07.05.14
MR dialog VietNam 91126   30.04.08 31.07.08
Samarbeid med det KKPs sentrale partiskole 91130 Hedda Flatø 30.04.08 07.05.14
Web based resource library 91131   30.04.08 30.09.08
IDP Kenya 91129   28.04.08 07.05.14
Tjenestepensjon i endring 81449 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 01.04.08 31.03.12
Ettervern for innvandrerungdom i barnevernet 81452   01.04.08 30.04.09
Yunnan- St 91122   31.03.08 07.05.14
Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren 81450 Leif E.Moland   15.03.08 28.02.09
Personvern under press - hvor går grensene 81442 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 15.02.08 01.08.08
Tine evaluering 81433 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 01.02.08 31.12.08
Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging 81443 Kristine Nergaard | Jon Erik Dølvik   01.02.08 01.06.10
Arbeidstid i staten 81445 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.02.08 30.03.10
Å løfte i flokk - Akkordtariffen 81448 Leif E.Moland   01.02.08 30.10.08
Vurdering tjenestedirektivet 2006/123/EF 81428   15.01.08 01.03.08
Formula Free movement in the enlarged EU/EEA 81376 Jon Erik Dølvik   01.01.08 30.06.12
Utredning fagopplæring 81427 Torgeir Nyen   01.01.08 01.09.08
Holdninger til offentlig sektor. 81432   01.01.08 31.12.08
Arbeidsmarkedsmobilitet 81437 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.01.08 30.06.11
NOREF Opprettelse av Fredssenter 91102   30.11.07 07.05.14
M 91104   30.11.07 28.02.09
M 91107   30.11.07 31.01.09
De sosiale aspektene ved menneskehandel 91097   28.11.07 07.05.14
Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime 81419 Sissel C. Trygstad   15.11.07 02.01.08
Kortfattet beskrivelse av Groruddalen 81410   01.11.07 31.05.08
Familieforhold og likestilling i ulike etniske grupper 81412   01.11.07 28.02.10
HIV/AIDS i Nordvest Russland 81417 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.11.07 30.06.11
Holdningsundersøkelse HIV i Norge 81418 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.11.07 31.12.08
Displaced from Nahr El-Bared 91096   31.10.07 07.05.14
Menneskerettighetsdialogen Norge og Kina 2007 91095   26.10.07 31.10.07
Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor 81404 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   20.10.07 03.01.08
Kommunale tjenestepensjonsordninger - konsekvenser 81397 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 15.10.07 30.04.08
Arbeidskraft- og kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien 81406 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.10.07 01.10.08
Lærevilkårsmonitoren 2008 81407 Torgeir Nyen   01.10.07 30.05.09
Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer 81408 Torgeir Nyen   01.10.07 31.05.08
Aldersgrenser/Særaldersgrenser 81392 Tove Midtsundstad   28.09.07 28.02.08
Medlemsundersøkelse for Utdannindgforbundet 2007 81394 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.09.07 31.12.08
Tibet Levek 91089   31.08.07 07.05.14
OECD Youth employment 81388 Sissel C. Trygstad   15.08.07 01.09.07
Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune 81390 Leif E.Moland   01.08.07 26.06.09
Hopning av levekårsproblemer 81378 Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 01.06.07 30.08.08
Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren 81379 Tove Midtsundstad   01.06.07 31.12.07
Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006 81379 Tove Midtsundstad   01.06.07 31.12.07
Levekår Hivpositive 81372 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 25.05.07 06.01.09
Evaluering av Frelsesarmeens jobbtiltak 81371   01.05.07 31.12.07
Hva gjør kommunene med deltidsspørsmålet 81367 Leif E.Moland   23.04.07 23.06.07
Pensjonsforum 81998 Tove Midtsundstad | Jon M. Hippe   01.04.07  
Irakere i Jordan 91077 Kristin Dalen | Åge Arild Tiltnes | Jon Pedersen Åge Arild Tiltnes Jon Pedersen Kristin Dalen 28.03.07 07.05.07
Bedriftsdemokrati 81370 Inger Marie Hagen | Jon M. Hippe Inger Marie Hagen 01.03.07 31.12.07
Northern Uganda Livelihood Survey 91076   28.02.07 31.03.08
AIDS and HAART in South Africa, NFR 91069 Arne Backer Grønningsæter 31.01.07 28.02.09
Fortis Human Rights Review 91075   31.01.07 07.05.14
Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell 81399 Jon M. Hippe Tove Midtsundstad 10.01.07 30.03.08
Bedriftsdemokrati og medbestemmelse 81403 Inger Marie Hagen | Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 10.01.07 31.03.08
Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien. 81384 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 07.01.07 31.12.08
Kompetansereformen - status 2007 81387   07.01.07 31.12.07
Tjenestepensjonsmarkedet i endring (SIP) 81380 Jon M. Hippe | Tove Midtsundstad Geir Veland 06.01.07 22.01.15
Kvinners representasjon i fagbevegelsen 81381 Dag Olberg 05.01.07 31.12.09
Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk. 81382 Kristine Nergaard   05.01.07 01.06.10
Flexicurity - nordiske reguleringsregimer 81343 Dag Olberg | Sissel C. Trygstad Dag Olberg 03.01.07 29.02.08
Tjenestepensjonsordninger i mediebransjen 2007 81348 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 03.01.07 31.05.07
Finansnæringen i Norge - struktur og betydning 81349 Geir Veland | Leif E.Moland Geir Veland 03.01.07 29.02.08
Analyse av data fra Polakkstudiet 81333   02.01.07 31.05.07
Omstilling i norsk luftfart 81335 Åsmund Arup Seip   02.01.07 20.05.07
Den norske Samarbeidsmodellen Gilde som case 81339 Leif E.Moland   02.01.07 31.10.08
Verdikjeder i kjøttindustrien 81340 Leif E.Moland   02.01.07 29.02.08
Adult education Survey (AES). 81341   02.01.07 31.12.07
Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens 81013 Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 01.01.07 30.08.08
SIP - Europa perspektiv på kollektive, aktører og reguleringer 81316 Sissel C. Trygstad   01.01.07 31.12.11
Doktorgrad Jon Horgen Friberg 177946 81318 Jon Erik Dølvik   01.01.07 31.10.11
Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området 81323 Torgeir Nyen   01.01.07 31.12.07
Petrnæring erfaring med arbeids- og tjenestevandring 81324   01.01.07 01.08.07
Analysepublikasjon om utdanning 81325   01.01.07 15.08.07
Byggekostpr. Kvinnelige ledere i byggebransjen 07 81331   01.01.07 01.04.07
When Protection Means Exploitation 91088 Kathleen M. Jennings Ingunn Bjørkhaug 01.01.07 01.01.09
Iraq Report Review 91073   31.12.06 31.03.07
Polish migrants in Oslo 81272 Jon Erik Dølvik   01.10.06 30.03.07
Camp Improvement Ein El-Hilweh 91066 Åge Arild Tiltnes | Mona Christophersen | Amsale K. Temesgen | Jon Pedersen | Huafeng Zhang Amsale K. Temesgen Mona Christophersen Åge Arild Tiltnes Jon Pedersen Huafeng Zhang 30.09.06 07.05.14
Support to Dissemination Mid East 91067 Åge Arild Tiltnes   30.09.06 07.05.14
Nordiske faglige samorganisasjoner 81262 Jon Erik Dølvik | Jon M. Hippe   01.09.06 31.03.07
Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune 81263 Leif E.Moland   01.09.06 15.11.06
Senegal Child Begging 91051   31.08.06 07.05.14
Haiti Youth Survey 91053   31.08.06 31.03.09
Sivile og militære stillinger i Forsvaret 81260 Mona Bråten Mona Bråten 30.08.06 30.04.07
Global Governance of Conflict Trade 91050   31.07.06 31.12.08
Ekteskap Thai/russiske kvinner 91056   31.07.06 07.05.14
Deskstudie menneskehandel i Vietnam 91043   30.06.06 07.05.14
Employability of Pal prof in Lebanon 91044 Huafeng Zhang 30.06.06 07.05.14
Sino-Norwegian Human Rights Dialogue 91045   30.06.06 31.12.06
Skattefavorisert pensjonssparing 81235 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 21.06.06 31.08.06
Evaluering av NAV 81377 Leif E.Moland   01.06.06 31.12.11
Sosiale og økonomiske forhold i Burma 91040   31.05.06 07.05.14
Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere 81228 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 22.05.06 31.12.08
Utarbeidelse av host country report 81225 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter   15.05.06 15.09.06
Levekårsunderskelse Kina sluttfase 91035 Huafeng Zhang 31.03.06 07.05.14
Palestinske flyktninger Libanon - arbeidsliv 91038   31.03.06 07.05.14
Evaluering av samarbeidet mellom Muwatin og CMI 91028   31.01.06 31.12.07
Sykefraværsprosjekt i GPV Components AS 81174   20.01.06 20.05.06
Emerging patterns of East. 177946 81302 Jon Erik Dølvik   12.01.06 30.06.13
NTL lokale lønnsforhandlinger i staten 81308 Bård Jordfald   12.01.06 31.12.07
Involvering, medbestemmelse, ledelse og mervirkning 81311 Inger Marie Hagen Inger Marie Hagen 12.01.06 31.08.07
Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006 81313 Torgeir Nyen   12.01.06 30.06.07
Kartlegging av regelverket på HMS-området i Norge. 81284   11.01.06 31.08.07
HMS-tilstanden i Norge 2007 81296 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 11.01.06 07.05.14
Integrering av arbeidsinnvandrere 81298   11.01.06 15.12.06
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen 81301   11.01.06 31.01.09
Offentlig utredning om studieforbundene 81303   11.01.06 01.09.07
Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen 81288 Inger Lise Skog Hansen | Jon M. Hippe   10.01.06 31.12.08
Forprosjekt evaluering av WayBack 81305 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 10.01.06 28.02.07
Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo 81261 Jon Erik Dølvik | Jon M. Hippe   09.01.06 31.12.06
Kompetanse for norsk industri 81270 Åsmund Arup Seip   09.01.06 15.05.07
Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet 81236 Mona Bråten Mona Bråten 06.01.06 01.11.06
Individuelle elementer i kollektive pensjonsordninger? 81229 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 05.01.06 31.12.06
Kartlegge arbeidsmuligheter og ønsker blant uførepensjonister 81213   04.01.06 30.03.07
Regionalisering 81214 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   04.01.06 31.12.07
Hvem får hvilken praksisplass? 81211 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 03.01.06 31.12.06
Tariffsammenlikning pensjon 81193 Bård Jordfald   02.01.06 15.04.06
MAROFF Lean Shipbuilding 81151 Leif E.Moland   01.01.06 30.06.10
Forskningsjeftid JED 81155 Jon Erik Dølvik   01.01.06 31.12.10
Corporate Governance 81163 Sissel C. Trygstad   01.01.06 31.07.10
Avtalt tid? - Arbeidstidsreduksjon 81176 Dag Olberg Dag Olberg 01.01.06 31.12.07
Pensjonsmarkedet - idag og i framtiden 81179 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 01.01.06 30.04.05
Topplederlønn (lederlønnsbarometer) 81182 Kristine Nergaard   01.01.06 31.12.08
Kunnskapsløftet fra ord til handling 81282   01.01.06 30.05.10
Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedintegrering av flyktninger og innvandrere 81162 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 20.12.05 31.12.06
6-timers arbeidsdag / Arbeidstidsreformer. 81143 Dag Olberg Dag Olberg 05.12.05 31.12.05
Gjennomgang av samhandlingsrutiner mellom bydelene og barne og familie-etaten 81144 Arne Backer Grønningsæter   01.12.05 15.02.06
Evaluering av distriktsutviklingsprosessen i Tollvesenet 81148 Leif E.Moland   01.12.05 30.06.05
Viet-Nam MR Dialog 91017   30.11.05 07.05.14
Læreplasser i offentlig sektor 054021 81138 Torgeir Nyen   20.11.05 08.01.06
VARSLERE - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring 81125 Sissel C. Trygstad   14.11.05 30.04.07
Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge 81134 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 10.11.05 28.02.06
NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning 81135 Åsmund Arup Seip   10.11.05 03.10.06
Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser 81111 Inger Lise Skog Hansen   01.11.05 31.03.06
Kompetanse for utvikling grunnopplæring 2005-2008 81124 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.11.05 09.01.09
Kvinner i ledelse i byggebransjen 81131   01.11.05  
Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere 81136 Tove Midtsundstad Hanne Bogen 01.11.05 31.08.07
IA-funksjonsvurdering 81137 Leif E.Moland   01.11.05 15.04.06
Evaluering av KIM 81140   01.11.05 15.04.06
Liberia UD 91014   30.10.05 07.05.14
Rekruttering av langtidsutdannede til LO 81112   15.10.05  
MBL - pensjonsundersøkelse 81109 Geir Veland | Jon M. Hippe Geir Veland 01.10.05 28.02.06
Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning 81110 Tove Midtsundstad Geir Veland 01.10.05 03.01.06
Gaza Poll 91009   30.09.05 30.11.05
Workplace partnership, example from Norway 81107   15.09.05 02.01.06
School feeding sampling 91008   31.08.05 30.06.06
Trafficking Trondheim 91010   31.08.05 08.05.14
Tilbake til Nigeria 91046   31.08.05 31.05.07
Bostabilitet, oppvekst og livssituasjon 81082   01.08.05 06.01.07
Oppfølgingstudie av Tøyen DPS 05/3865 81091 Arne Backer Grønningsæter   01.08.05 31.12.06
Skiftarbeid og turnusarbeid 81102 Dag Olberg Dag Olberg 01.08.05 31.12.05
Bridging gaps in service delivery to Pal. refugees 90971   31.07.05 31.07.05
Bistand tilleggsundersøkelse AKU høsten 2005 81088 Kristine Nergaard   15.07.05 31.12.06
AFP-bruk i kommunesektoren 80933 Tove Midtsundstad   01.07.05 06.01.06
NOR BALT Analyse 91005   30.06.05 31.12.05
Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden 81083 Åsmund Arup Seip   15.06.05 01.12.05
Modeller for finansiering av barnehagesektoren 81081 Geir Veland | Arne Backer Grønningsæter Geir Veland Arne Backer Grønningsæter 10.06.05 10.10.05
Videre analyse av etablert datamateriale 2004 81084 Tone Fløtten   01.06.05 06.01.07
Seeing DDR from Below 90992 Kathleen M. Jennings Ingunn Bjørkhaug Anne Hatløy 01.06.05 12.08.09
Hvem får hvilken praksisplass? 81071 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 18.05.05 31.05.06
Analyse av ALL-undersøkelsen 81077 Torgeir Nyen   15.05.05 31.12.05
Ansattes styrerepresentasjon - statusrapport 2005 81062   01.04.05 11.01.05
Evaluering av finansordning i barnevernet 81055 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 20.02.05 06.01.05
Evaluering av arbeidstid i barnevernet 81048 Dag Olberg | Arne Backer Grønningsæter Dag Olberg 04.02.05 05.01.06
Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer 81052 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter   01.02.05 07.01.05
Service Delivery in the Middle East 90964   31.01.05 07.05.14
Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag 81043 Geir Veland Tove Midtsundstad 18.01.05 31.12.05
BURO 81000 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.01.05 31.12.05
Doktorgrad HIH NFR FoU Funksjonshemmede, arbeidsledige og velferdsstat 81035   01.01.05 31.07.11
FoU Sektoren i 2002 81042 Bård Jordfald | Kristine Nergaard   01.01.05 15.03.05
SIP Arbeids- og bedriftsvandring etter EU-utvidelsen 81047 Anne Britt Djuve 01.01.05 31.12.07
IA Sør-Trøndelag 81066 Leif E.Moland   01.01.05 29.08.05
Funksjonshemming og arbeidsliv 81120 Inger Lise Skog Hansen   01.01.05 31.07.11
Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen 81054 Tove Midtsundstad   01.01.05 01.07.07
Palestinian refugees in Jordan 90973 Huafeng Zhang 31.12.04 31.12.04
Human trafficking and vulnerability in Hungary 90976   31.12.04 07.05.14
Debatthefte for NOPEF 81023   01.12.04 15.01.05
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon 81026 Jon M. Hippe Geir Veland Tove Midtsundstad 01.12.04 30.04.05
Kundesentre som callsentre 81027 Jon Erik Dølvik   01.12.04 15.01.05
Public Opinion Poll Iraq 90969   30.11.04 07.05.14
Etaberinger av norske bedrifter i u-land 90967   26.11.04 31.12.05
Evaluering av arbeidstidsavtalen i skoleverket 81025 Heidi Nicolaisen | Torgeir Nyen   18.11.04 20.04.06
Den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner 81019 Tove Midtsundstad Geir Veland 01.11.04 01.12.05
Childhoods 2005 90947   31.10.04 31.12.05
IDP registration in Darfur 90966   31.10.04 31.10.07
Kommunikasjon (DAF) 81021 Sissel C. Trygstad   15.10.04 31.12.06
Introduksjonsordningen - aetat og kommunene 81008 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.10.04 05.01.05
Fjerntolking for hørselshemmede 81017   01.10.04 01.12.05
LO-SIP - Konsernarbeid 81030 Inger Marie Hagen Inger Marie Hagen 01.09.04 31.12.04
AOFs lese- og skrivekurs 81003   13.08.04 31.12.04
Evaluering av barneverntjenesten i Oslo 80994 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.08.04 28.02.07
Asylsøkere som forlater mottak - forprosjekt 80996   01.08.04 31.12.04
Konsekvenser av nytt permitteringsregelverk 80999 Heidi Nicolaisen   01.08.04 31.12.04
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere 81009   01.08.04 31.10.04
Høgskolen i Buskerud - da Vinci 80993 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.07.04 06.01.06
Barn og unge i lavinntektsfamilier 80995 Arne Backer Grønningsæter   01.07.04 31.10.04
Evaluering av demonstrasjonsskoler og bedrifter 80997   01.07.04 04.01.05
Children in Armed Conflict 90955   30.06.04 07.05.14
Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet 80990 Bård Jordfald | Kristine Nergaard   15.06.04  
Myter, realiteter- barnearbeid i kakaoproduksjonen 90946   31.05.04 31.12.06
Deltid i Oslo kommune 80984 Leif E.Moland   01.05.04 07.01.06
Lærevilkårsmonitoren 2005 81024 Torgeir Nyen   01.05.04 31.12.07
Identifisering verste former for barnearbeid 90945   30.04.04 31.12.06
Utforming av drift av nye boformer for svake eldre 80937   01.04.04 31.03.07
Samarbeidsordningen i Helse Øst RHF 80980 Sissel C. Trygstad   01.04.04 30.06.04
Flink med folk 80966 Leif E.Moland   01.03.04 15.08.07
Pensjon - LO: andel med rett til AFP 80981 Tove Midtsundstad   01.03.04 30.06.04
LO-SIP, organisasjonsgrad og medlemsutvikling 80983   01.03.04 31.12.06
Complicity and Liability - UD 90938   29.02.04 31.12.06
Complicity and Liability - DFAIT 90939   26.01.04 31.12.06
Aids and Child Labour 80952 Arne Backer Grønningsæter 01.01.04 06.01.06
Trade unions in transition in South Africa 80953   01.01.04 06.01.06
Variable Pay 80961   01.01.04 30.08.08
IA-aktivitetsprogrammet 80973   01.01.04 31.12.04
IA-legerollen 80974 Leif E.Moland   01.01.04 31.12.04
Jordan Household Water Security 90929 Åge Arild Tiltnes   30.11.03 31.12.05
Poverty Monitoring in Norway 90931   30.11.03 31.12.06
Bedriftsovergripende samarbeid i NITO 80945   01.09.03 31.12.03
Opplæring om introduksjonsprogram - notat 80942   20.08.03 10.07.03
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 80934 Tove Midtsundstad   01.07.03 09.01.03
NRC - The Dragon Sheds it Skin 90918   30.06.03 30.06.03
Economies of Conflict Phase III 90919   30.06.03 07.05.14
Techn. and institut. innovation W-China 90907 Huafeng Zhang 31.05.03 31.12.08
Kidlink Jordan - Feasibility Study 90916   30.05.03 31.12.06
Presentation Restavek - Haiti - JPE 90913   29.04.03 31.01.04
Iraq Multiple Indicator Assessment 90911   28.04.03 31.12.06
Participatory Poverty Monitoring in China 90906   31.03.03 31.12.03
SIP, Dr-grad - ABD innvandring, kval, arbmarked 80907 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.03.03 30.06.08
Millennium Development Goals - Indicators 90895   28.02.03 28.02.03
Social Risk Assessment - DRC 90901   28.02.03 31.12.04
Fertility of Palestinian Women 90755   31.01.03 07.05.14
Health and Nutrition Indicators in Fafo LC Survey 90896   31.01.03 28.02.03
Refugees and Environment in Jordan 90898   31.01.03 31.12.06
UN Habitat Development Goals 90903   31.01.03 07.05.14
Kriterier for lokale forhandlinger 80894   01.01.03 30.06.03
LO-SIP Avtalt tid 80905   01.01.03 31.12.04
Konkurransen og det seriøse arbeidslivet 80908   01.01.03 31.01.04
Poverty Analysis Initiative/Opplæring/fattigdomsan 70620   31.12.02 31.12.02
Sudan Living Conditions 90897   31.12.02 31.12.02
NOSAG - Abrahamrapport 90899   27.12.02 07.05.14
Children and Work in Syria 90791   30.11.02 31.12.02
Syria Living Condition Survey 90789   30.09.02 07.05.14
Child labour Syria - qualitative study 90873   30.09.02 31.01.03
UN - HABITAT 90882   30.09.02 31.05.03
Developments in Estonia and Latvia 80886 Arne Backer Grønningsæter 01.09.02 09.01.07
HIV/AIDS - Workers right 90874 Anne Hatløy Anne Hatløy 31.08.02 07.05.14
Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling 80826 Åsmund Arup Seip   01.07.02 30.06.05
UNICEF - Child Labour Middle East 90790   30.06.02 31.12.02
UNOPS Jordan 90788   30.05.02 07.05.14
Syria – levekår for palestinske flyktninger i leirer 70649   27.05.02 07.05.14
Lærevilkårsmonitor 80831   01.01.02 31.12.07
Arbeidsmarkedene i Baltikum 80837   01.01.02 31.12.04
Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan 90709 Åge Arild Tiltnes   07.05.01 31.03.06
Normalitetsideologiens barn 50655 Arne Backer Grønningsæter 01.08.00 31.12.03
GLORIA - Strategisk Inst.program 60635   01.01.00 31.12.05
EIRO 60383   01.01.99 31.12.06
Levekår og fattigdom i Kinas vestre regioner 70624 Huafeng Zhang 01.01.99 31.03.08
BU - Doktorgradsprosjekt (IMH) 60400   01.01.98 31.12.07
Analyse av innvandreres religiøsitet Olav Elgvin Olav Elgvin    
Ny uførepensjonsordning Geir Veland Geir Veland    
Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land        
Retirement Saving Adequacy       01.01.14
Striving for excellence, learning to cope?       01.01.16
Tjenestepensjonsmarkedet i endring Geir Veland Geir Veland    
Søknad NHO - Lønnssystemer 60623      
Variasjoner i en bedriftskultur, fag/avtalekonstr. 60669      
Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten 80787      
Arbeidslivsforskningens Bedriftsmonitor 80850     31.12.08
Arbeidslivet som lærings- og integreringsarena 80898      
LO-SIP Outsourcing 80911      
Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere. 80916 Jon Erik Dølvik Tove Midtsundstad    
Doktorgrad - Mona Bråten 80918      
ILO - evaluering 80921      
Evaluering av arbeidstidsforsøk i Bærum 80922      
Ankeprosjektet 80926      
AFP-omfang 80947      
EVU lærere 80948      
Finansiering av videregående opplæring 80949     30.11.03
Rekruttering i tjenesteytende sektor 80964 Jon Erik Dølvik     06.01.06
Pensjonering blant sykepleiere 80969 Tove Midtsundstad     30.09.04
Kommunenes plikt til å finne midlertidig husvære 81040     06.01.05
Omstilling, mestring og ledelse 81057     07.05.14
Tegnspråktolking via 3G videotelefoner-170077/140 81072     31.12.06
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus 81078     31.12.05
Arbeids- og tjenestevandringens konsekvenser i BA-bransjen mod1 81104 Jon Erik Dølvik     02.10.07
Nordisk arbeidslivmodell - SALTSA 81130 Jon Erik Dølvik | Jon M. Hippe     19.04.07
On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK) 81657 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli   30.06.15
LO FU10 - Anstendig arbeidsliv 81672     31.12.13
LO SIP 2012 - Fagbevegelsesprogram 81865 Jon M. Hippe      
Den norske arbeidslivsmodellen 81927 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen   31.12.13
Rapportering av barnefattigdomsmidler 81929      
Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp 91020 Anette Brunovskis     07.05.14
Barn og familie av mislykkede migranter i Moldov 91059 Anette Brunovskis     28.02.09
Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker? 82040 Bård Jordfald      
Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2 82068 Torgeir Nyen | Tove Mogstad Aspøy | Jon Rogstad Tove Mogstad Aspøy Jon Rogstad Torgeir Nyen    
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting? Jon Erik Dølvik Kristine Nergaard Jørgen Svalund Kristin Jesnes Roy A. Nielsen    
Legal Culture and Anti-Corruption Reform: the Case of the West Balkans (2010-14) 91275 Åse Berit Grødeland      
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions. Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik Tove Midtsundstad   31.12.15
Evolution in approaches to education in slums 91422 Anne Kielland Anne Kielland    
Education in Haiti 91437 Anne Kielland Anne Kielland    
Har barn det bra i store barnehager? 82049 Beret Bråten Hedda Haakestad Jon Rogstad Hanne Cecilie Kavli    
Forsøk med målretting av gratis kjernetid 82117 Hanne Bogen Jon Rogstad Arne Backer Grønningsæter    
NORHED Annual Programme Report 2015 Tewodros Aragie Kebede      
Chinese Perceptions of Distributive Justice Kristin Dalen Hedda Flatø Jon Pedersen Jon M. Hippe Huafeng Zhang Jing Liu    
Fagforbundets ungdomsbarometer Silje Andresen      
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models   Kristine Nergaard Johan Røed Steen Kristin Jesnes Kristin Alsos Jon Erik Dølvik Sigurd M. Nordli Oppegaard Marianne Jenum Hotvedt    
Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (TRACK-VET) Kaja Reegård Jon Rogstad    
Najonal korrespondent til Eurofound Kristin Alsos Kristin Jesnes Åsmund Arup Seip    
Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China Jon M. Hippe Kristin Dalen Hedda Flatø    
Bruk av tariffavtalenes kompetansebestemmelser Dag Olberg Niri Talberg   15.09.18

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B