logo fafo 194x64

Prosjektnyheter

Nytt prosjekt om verneombudenes rolle

30. august 2016

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

Nytt prosjekt om aktører i delingsøkonomien

29. august 2016

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

Betydningen av skolemat i krisesituasjoner

07. juni 2016

Fafo skal gjennomføre et nytt prosjekt på oppdrag fra World Food Program. Målet er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner. Prosjektleder er Anne Hatløy.

Nytt prosjekt om partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

20. mai 2016

Hvordan fungerer det norske partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen? Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om samarbeidet på nasjonalt nivå og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Oppdragsgiver er LO, og arbeidet skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.

Nytt prosjekt: En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet?

04. mai 2016

Fafos Jon M. Hippe skal vurdere hvordan en utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres. I dette forprosjektet skal  det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata som er nødvendige. Oppdragsgiver er Pensjonistforbundet og LO, og forprosjektet avsluttes i sommer.

Prosjekt om inkludering og mangfold i REMA 1000

28. april 2016

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Det skal Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen undersøke. I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning.  REMA 1000 har mål om inkludering og mangfold. Fafo-forskerne skal se på hvordan dette fungerer i praksis.

Virker traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser?

26. april 2016

Lise Lien skal på oppdrag fra Oslo kommune evaluere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bidrar den til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva er suksesskriteriene for god måloppnåelse i trainee-programmet? Prosjektet skal være ferdig i desember 2016.

Nytt prosjekt om delingsøkonomi

25. april 2016

Hvordan kan delingsøkonomien forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedene i de nordiske landene? Fafo skal undersøke dette på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kristin Jesnes er forsker på prosjektet, mens Jon Erik Dølvik er prosjektleder.

Hvor mange barnesoldater finnes det i verden?

21. april 2016

I dette prosjektet skal det utvikles metoder for å finne ut hvor mange barn som brukes som soldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker. Dette skal igjen brukes for å vurdere hvordan det går med FNs bærekraftmål om å hindre slaveri, menneskehandel og barnesoldater. Prosjektleder er Anne Hatløy.

Nytt prosjekt om tidligpensjonering i kommunal sektor

18. april 2016

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren. Det gjøres på oppdrag fra Pensjonskontoret, og prosjektet avsluttes i januar 2017. Arbeidet blir utført av Roy A. Nielsen. 

Hvordan er det å være senior i barnehagene?

13. april 2016

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i barnehagesektoren. Det vil si hvor mange som er over 50 år i disse yrkene, og hvordan de opplever arbeidshverdagen sin. Det er Senter for seniorpolitikk som er oppdragsgiver, og undersøkelsen skal gjennomføres av Tove Midtsundstad (bildet), Hanne Bogen og Åsmund Hermansen. Resultatene kommer høsten 2016.

Nytt prosjekt om seksuell trakassering

12. april 2016

Det finnes lite kunnskap om seksuell trakassering i arbeidslivet. Hva er omfanget, og hvordan følges det opp av arbeidsgiverne? Dette prosjektet, som ledes av Mona Bråten, gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet. Arbeidstakere innenfor helse og sosial og hotell og restaurant vil bli spurt om sine erfaringer på dette området.

<<  4 5 6 7 8 [910  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi