logo fafo 194x64
Global helse

Fafos helserelatert forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet og evalueringer for å forbedre helse og redusere ulikheter i helse. Vi har et spesielt fokus på marginaliserte befolkninger som inkluderer populasjoner i konflikt og sårbare områder.

Som sentrale drivere av sosioøkonomisk utvikling, har strategier for å fremme, beskytte og støtte optimal helse fått økende global oppmerksomhet i det siste tiåret. Helse er en integrert del av tusenårsmålene (MDG) i FN, og for å oppnå rettferdig helse kreves både et statlig ansvar og en global kollektiv handling. Sosioøkonomiske ulikheter fører til ulikheter i tilgangen til mat, helsetjenester og andre offentlige tjenester. Dette fører til sosioøkonomiske forskjeller i ulike helseutfall, som for eksempel sykdom, underernæring og for tidlig død. I sårbare situasjoner, kan helsen svekkes både på grunn av direkte tap fra konflikt eller katastrofe, og indirekte som følge av et svekket tjenestetilbud.

Fafos forskningskompetanse innen folkehelse inkluderer: dødelighetsberegninger; mor-barn helse og ernæring, matvareusikkerhet og praksis i spedbarnsernæring. Helsemoduler er en integrerte del av Fafos levekårsundersøkelsene, samt forskning knyttet til konflikt, katastrofer og miljøtilpasning. En sentral del av vårt arbeid i disse områdene er å utvikle indikatorer og målemetoder for å vurdere endringer i helse og ernæring på en mest mulig korrekt måte.

Publisering

 • Hatløy, A, Martens, M. K. &  Stave, S. E. (2019). Matsystemer i norsk utviklingspolitikk: Matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring. Forum for utvikling og miljø.

 • Acharya, P.,  Kismul, H., Mapatano, M. A. & Hatløy, A. (2018). Individual-and community-level determinants of child immunization in the Democratic Republic of Congo: A multilevel analysis. PLoS ONE, 13(8).

 • Chao, F., You, D., Pedersen, J., Hug, L. & Alkema, L. (2018). National and regional under-5 mortality rate by economic status for low-income and middle-income countries: a systematic assessment. The Lancet Global Health, 6(5), e535–47

 • Morseth, M. S., Grewal, N. K., Kaasa, I. S., Hatløy, A., Barikmo, I. & Henjum, S. (2017). Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria. BMC Public Health, 17:621.

 • Hatløy, A., Sommerfelt, T. & Torheim, L. E. (2017). Ernæring - et sulteforet utviklingsfelt. Redd Barna.

 • Bumbangi NF, Muma JB, Choongo K, Mukanga M, Velu MR , Veldman F, Hatløy A , Mapatano MA (2016). Occurrence and factors associated with aflatoxin contamination of raw peanuts from Lusaka district's markets, Zambia. Food Control, 68:291-296.

 • Kismul H, Hatløy A, Andersen P, Mapatano M, Van den Broeck J and Molland KM (2015). The social context of severe child malnutrition: a qualitative household case study from a rural area of the Democratic Republic of Congo. International Journal for Equity in Health, 14:47 DOI 10.1186/s12939-015-0175-x.

 • Bøås M, Hatløy A and Bjørkhaug I (2008) Alcohol and drugs in post-war Sierra Leone, African Journal of Drug and Alcohol Studies, 7(1): 41-52.

 • Hallund J, Hatløy A, Benesi I and Thilsted SH (2007). Snacks are important for fat and vitamin intakes among rural African women: a cross-sectional study from Malawi. European Journal of Clinical Nutrition,  62: 866-871.

 • Torheim LE, Ouattara F, Diarra MM, Thiam FD, Barikmo I, Hatløy A and Oshaug A (2004). Nutrition adequacy and dietary diversity in rural Mali: association and determinants. European Journal of Clinical Nutrition, 58 (4):594-604
 • Torheim LE, Barikmo I, Parr C, Hatløy A, Ouatara F, Oshaug A (2003). Validation of food variety as an indicator of diet quality assessed with a food frequency questionnaire for Western Mali. European Journal of Clinical Nutrition, 57:1283-1291

 • Torheim LE, Barikmo I, Hatløy A, Ouattara F, Diarra M and Oshaug A (2001). Validation of a quantitative food frequency questionnaire in Western Mali. Public Health Nutrition, 4(6):1267-1277

 • Hatløy A, Hallund J, Diarra MM and Oshaug A (2000). Food variety scores, socio-economic status and nutritional status in urban and rural areas in Koutiala (Mali). Public Health Nutrition, 3(1):57-65

 • Sampaio FS, von der Fehr FR, Arneberg P, Gigante DP and Hatløy A (1999) A Risk factors for dental fluorosis in 6-11 year-old children living in rural areas of Paraiba – Brazil. Caries Research, 33:66-73
 • Hatløy A, Torheim LE and Oshaug A (1998). Food variety – a good indicator of nutritional adequacy? A case study from an urban area in Mali, West Africa. European Journal for Clinical Nutrition, 52:891-898

 • Nordeide MB, Hatløy A, Følling M, Lie E and Oshaug A (1996). Nutrient composition and nutritional importance of green leaves and wild food resources in an agricultural district, Koutiala, in Southern Mali. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 47:455-468
 • Oshaug A, Pedersen J, Diarra M, Ag Bendech M, Hatløy A (1994). Problems and pitfalls in the use of estimated age in anthropometric measurements of children from 6 to 60 months of age: A case from Mali. Journal of Nutrition, 124: 636-644

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B