logo fafo 194x64
Nye økonomier

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner.

Gjennom utstrakt feltarbeid og prosjekter knyttet til politisk dialog ser vi at den kunnskapen Fafo har om nasjonale forhold er grunnleggende for å forstå utvikling, utenrikspolitiske prioriteringer, hvordan fremvoksende økonomier velger å delta i det internasjonale samfunnet, deres spesifikke interesser og hvordan dette gjenspeiler seg i maktdynamiske forhold.

 

Fafo har samlet kunnskap gjennom empiribasert forskning og politisk dialog i mer enn tjue år. Som et institutt for anvendt forskning har vi alltid fokusert på hvordan vi best mulig kan bidra til at policy-relevant forskning danner grunnlaget for konstruktivt norsk samarbeid mellom fremvoksende økonomier.

Vi søker å forstå hvordan maktbalansene endrer seg og hvilke muligheter og utfordringer som oppstår i kjølvannet av endringene.

Gjennom å tilegne oss grunnleggende kunnskap om forholdene og utviklingen i og mellom de fremvoksende økonomiene, samt om deres forhold til resten av verden, søker vi å bedre forstå konsekvensene av en ny verden.

Ved å studere de sosiale grunnstrukturene samt institusjonaliseringen av disse, søker vi å finne ut mer om hvordan folk og institusjoner forholder seg til hverandre i forskjellige økonomiske og politiske situasjoner.

Fafo har et kontor i Kina. Vi har også etablert tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner samt politiske tenketanker i Brasil, India og Tyrkia innenfor en rekke forskningsområder.

Videre har vi godt etablerte nettverk og aktiviteter i land med fremvoksende økonomier, først og fremst i Midtøsten og i Afrika.

Publisering

  • Zhang, H. (2016). Literature Review on Educational Attainment of Migrant Children in China. Open Journal of Social Sciences, 4(7), 190-206.

  • Flatø, H. & Zhang, H. (2016). Inequity in level of healthcare utilization before and after universal health coverage reforms in China: evidence from household surveys in Sichuan Province. International Journal for Equity in Health, 15(96).

  • Zhang, H. (2016). Household vulnerability and economic status during disaster recovery and its determinants: a case study after the Wenchuan earthquake. Natural Hazards, 83(3), 1505-1526.

  • Shiferaw, B. A., Kebede, T. A. & Reddy, V. R. (2012). Community watershed management in semi-arid India. The State of Collective Action and Its Effects on Natural Resources and Rural Livelihoods. In E. Mwangi, H. Markelova & R. Meinzen-Dick(eds.), Collective action and property rights for poverty reduction. Insight from Africa and Asia (pp 153-188). Philadelphia: IFPRI Book, University of Pennsylvania Press.

Fafo-rapporter

  • David Drury and Marie W. Arneberg (eds.)
    The Chinese Labour Force in a Time of Reform
    Fafo-report 356

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B