Boligsosiale spørsmål
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Boligsosiale spørsmål

Kontakt

Innenfor Fafos velferdsforskning har bolig vært et sentralt tema. Boligforskningen vår har utgangspunkt i velferdspolitikken, og belyser ulike sider ved bolig som levekårsgode, bolig for utsatte grupper, betydningen av sammenhengen mellom bolig og tjenester for at personer med oppfølgingsbehov skal kunne opprettholde en god bosituasjon.

Fafo har gjennomført flere forskningsprosjekter og oppdrag relatert til den norske innsatsen for å bekjempe bostedsløshet, og evalueringer av prosjekter, boligsosiale virkemidler og tilskuddsordninger innen det boligsosiale feltet.

Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen